فروش انواع الکتروموتور ضد انفجار زیمنس (SIEMENS) آلمان

 

 

simotics

 

انواع مختلف موتورهای زیمنس

  1. ANEMA MOTORS
  2. DC MOTORS
  3. IEC MOTORS
  4. SERVO MOTORS
  5. NEMA MOTORS

 

 ANEMA  موتورهای

API541/API547 Specifications

anema-apI547

کلیه صنایع پیشرفته مانند پالایشگاهها و پتروشیمی ها از دو استاندارد بسیار مهم برای قابلیت اطمینان و کارایی موتورها استفاده می کنند . این دو استاندارد توسط موسسه نفت آمریکا تنظیم شده اند و نام آنها عبارتند از

API 541 4th Edition    ,  API 547                                                                                                
این دو استاندارد برای موتورهایی است که در شرایط اضطراری حساس و پرخطر کار می کنند و هیچ سازنده ای نتوانسته به اندازه زیمنس این دو استاندارد را رعایت کند  

Feature API 541 4th Edition API 547  
Configuration Horizontal & Vertical Horizontal Horizontal
Enclosures All WPII & TEFC WPII & TEFC
Poles

2 – 16

2 4 – 8
Power Range 250 – 10,000 HP 250 – 800 HP (TEFC),

250 – 1,250 HP (WPII)

250 – 3,000 HP
Voltage 2300 – 13,200V 2300 – 13,200V

2300 – 13,200V

Service Factor 1.0 (1.15 option available) 1.0 1.0
Main Terminal Box Cast iron or fabricated steel Cast iron or fabricated steel
Auxiliary Boxes Cast iron (NEMA 4X option available) Cast iron (NEMA 4X option available)
Shaft AISI 1045 (AISI 4140 option available) AISI 1045 (AISI 4140 option available)
Rotor Fabricated copper Aluminum die cast <=1000HP otherwise fabricated copper (Fabricated copper option available for <=1000HP)
Lamination Material C5 core plate C5 core plate
Insulation F-VPI F-VPI
Hardware 300 series stainless steel 300 series stainless steel
Paint Two-part epoxy (special paint system option available) Two-part epoxy (special paint system option available)
Paint Color Siemens Motor Blue (other color option available) Siemens Motor Blue (other color option available)
Bearing Type Sleeve bearing Sleeve bearing

Horizontal ODP/WPI Enclosure

anema-opd-wpi

این نوع از موتورهای زیمنس  برای محیط های بسته و به دوراز شرایط اضطراری و حساس محیطی مناسب می باشند.

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 10,000 HP
Poles 2 – 16
Frame Sizes 500, 580, 680, 800 & 1120
Voltage 460 – 13,200V (460-690V  to 800 HP only)
Service Factor 1.0 1.15
Frame Cast iron yoke for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Bearing Housings Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Main Terminal Box Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 500-800 frames

Auxiliary Boxes Cast iron

NEMA 4X

Shaft AISI 1045

AISI 4140

Rotor Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680 – 1120 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames

N/A

Insulation

<600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 500-580 frames, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 500-580 frames

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 Horizontal TEAAC Enclosure

ANEMA-TEAAC

 

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود.

Feature Standard Available Option

Power Range

900 – 7000 HP

Poles

2 – 16

Frame Sizes

580, 680, 800, & 1120

Voltage

2300 – 13,200V

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Bearing Housings

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Main Terminal Box

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 580, 680, & 800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for most 580 frames, fabricated copper for 680, 800, & 1120 frames

Fabricated copper for 580 frames where aluminum is standard

Lamination Material

C5 core plate

N/A

External Cooling Fan

Aluminum

Other materials available

Fan Cover

Fabricated steel

N/A

Heat Exchanger

Fabricated steel with aluminum cooling tubes

Stainless steel cooling tubes

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 580 frame, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 580 frame

Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

Horizontal TEFC Enclosure

anema-tefc-

 

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود

کاربرد:  سیستم های خنک کننده 

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 3000 HP
Poles 2 – 16
Frame Sizes 500, 580, SH400, SH450, 880 & SH560
Voltage 460 – 11,000V (460-690V  to 800 HP only)
Service Factor 1.0

1.15

Frame Cast iron
Bearing Housings Cast iron for 500-580 frames, fabricated steel for SH400, SH450, 880 & SH560 frames
Main Terminal Box Cast iron Fabricated steel
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for SH400, SH450, 880 & SH560 frames Fabricated copper for 500-580 frames
Lamination Material C5 core plate N/A
External Cooling Fan Aluminum Other materials available
Fan Cover Cast iron for 500 and 580 frames, steel for SH400, SH450, 880 & SH560 frames N/A
Insulation <600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Bearing Type Ball bearing except for 2-pole SH400, SH450, 880 & SH560 frames which are sleeve bearing Sleeve bearing
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

Horizontal TEWAC Enclosure

anema-tewac

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود البته سطح نویز کمتری نسبت به سری قبلی دارد.

کاربرد:  در سیستم های مبدل های آب به هوا و مبدل های حرارتی

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 10,000 HP
Poles 2 – 16
Frame Sizes 580, 680, 800 & 1120
Voltage 2300 – 13,200V
Service Factor 1.0 1.15
Frame Cast iron yoke for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Bearing Housings Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Main Terminal Box Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame Fabricated steel for 580, 680, & 800 frames
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum for most 580 frames, fabricated copper for 580, 680, & 800 frames Fabricated copper for 580 frame where aluminum is standard
Lamination Material C5 core plate N/A
Top Cover Fabricated steel N/A
Heat Exchanger Single tube copper-nickel Double tube copper-nickel

Single tube stainless steel

Double tube stainless steel

Insulation Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Bearing Type Ball bearing for 580 frame, sleeve bearing for 680-1120 frames Sleeve bearing for 580 frame
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

Horizontal WPII Enclosure

 

anema-WPIIc

 

این موتور بصورت ویژه برای کار در محیط های خارجی طراحی شده است که هیچ محافظی برای موتور وجود نداشته باشد.

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 10,000 HP
Poles 2 – 16
Frame Sizes 500, 580, 680, 800 & 1120
Voltage 460 – 13,200V (460-690V  to 800 HP only)
Service Factor 1.0 1.15
Frame Cast iron yoke for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Bearing Housings Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame N/A
Main Terminal Box Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame Fabricated steel for 500-800 frames
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680 – 1120 frames Fabricated copper for 500-580 frames
Lamination Material C5 core plate N/A
Top Cover Fabricated steel with provisions for future filters N/A
Insulation <600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Bearing Type Ball bearing for 500-580 frames, sleeve bearing for 680-1120 frames Sleeve bearing for 500-580 frames
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

 

                                                                                         IEEE841 Specification

                         anema-tefc-

طراحی شده است IEEE841-2009  این موتورها مطابق استاندارد

کاربرد: صنایع نفتی و پتروشیمی

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 500 HP
Poles 2 – 8
Frame Sizes 500 & 580
Voltage 460 – 4,000V
Service Factor 1.0
Frame Cast iron
Bearing Housings Cast iron
Main Terminal Box Cast iron Fabricated steel with standoff insulators and oversized to NEMA MG1 Figure 20.3 Type II
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum Fabricated copper
Lamination Material C5 core plate
External Cooling Fan Bronze alloy
Fan Cover Cast iron
Insulation <600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI
Hardware 300 series stainless steel
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Bearing Type Ball bearing
Vibration 0.10 IPS on 2 pole, 0.08 IPS on all others Special balance

                                                                                    Vertical ODP/WPI Enclosure

ANEMA-WPI-Vert

این موتورها مناسب کار در محیط های بسته می باشند که شرایط جرقه و انفجار در آن نباشد.

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 4,000 HP
Poles 4 – 16
Frame Sizes 500, 580, 680, 800 & 1120
Voltage 2300 – 13,200V
Service Factor 1.0 1.15
Frame Cast iron N/A
Bearing Housings Cast iron N/A
Main Terminal Box Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame Fabricated steel for 500-800 frames
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft Solid Hollow for 500-580 frames
Shaft Material AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680-1120 frames Fabricated copper for 500-580 frames
Lamination Material C5 core plate N/A
Top Cover Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames N/A
Upper Thrust Bearing Angular contact for 500 & 580 frames, spherical roller for 680-1120 frames Spherical roller for 500 & 580 frames, shoe-type for 680-1120 frames
Lower Guide Bearing Ball N/A
Insulation Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

         Vertical TEAAC Enclosure

ANEMA-TEAAC-Vert

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود .

کاربرد:  در سیستم های مبدل های آب به هوا و مبدل های حرارتی

Feature Standard Available Option
Power Range 800 – 3000 HP
Poles 4 – 16
Frame Sizes 680, 800, & 1120
Voltage 2300 – 13,200V
Service Factor

1.0

1.15

Frame Cast iron & fabricated steel
Bearing Housings Cast iron
Main Terminal Box Cast iron for 680 & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame Fabricated steel for 680 & 800 frames
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft Solid N/A
Shaft Material AISI 1045 AISI 4140
Rotor Fabricated copper N/A
Lamination Material C5 core plate N/A
External Cooling Fan Steel Other materials available
Fan Cover Fabricated steel N/A
Heat Exchanger Fabricated steel with aluminum cooling tubes Stainless steel cooling tubes
Upper Thrust Bearing Spherical roller Shoe-type
Lower Guide Bearing Ball N/A
Insulation Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

           Vertical TEFC Enclosure

ANEMA-TEFC-Vert

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود

کاربرد:  سیستم های خنک کننده

Feature StandardAvailable Option
Power Range 200 – 900 HP 200 – 800 HP
Poles 2 4 – 6
Frame Sizes 500 & 580 500 & 580
Voltage 2300 – 6900V 2300 – 6900V
Service Factor 1.0 1.0 1.15
Frame Cast iron Cast iron
Bearing Housings Cast iron Cast iron
Main Terminal Box Cast iron Cast iron Fabricated steel
Auxiliary Boxes Cast iron Cast iron NEMA 4X
Shaft Solid Solid Hollow for 4 – 6 pole
Shaft Material AISI 1045 AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum Die cast aluminum Fabricated copper
Lamination Material C5 core plate C5 core plate N/A
External Cooling Fan Aluminum Aluminum Other materials available
Fan Cover Fabricated steel Fabricated steel N/A
Upper Thrust Bearing Deep groove ball Angular contact Back-to-back angular contact for 2-pole, spherical roller for 4-6 pole
Lower Guide Bearing Ball Ball N/A
Insulation Class F-VPI Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Siemens Motor Blue Other colors
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

Vertical WPII Enclosure

ANEMA-WPII-Vert

این موتور بصورت ویژه برای کار در محیط های خارجی طراحی شده است که هیچ محافظی برای موتور وجود نداشته باشد.

Feature Standard Available Option
Power Range 200 – 4,000 HP
Poles 4 – 16
Frame Sizes 500, 580, 680, 800 & 1120
Voltage 2300 – 13,200V
Service Factor 1.0 1.15
Frame Cast iron N/A
Bearing Housings Cast iron N/A
Main Terminal Box Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame Fabricated steel for 500-800 frames
Auxiliary Boxes Cast iron NEMA 4X
Shaft Solid Hollow for 500-580 frames
Shaft Material AISI 1045 AISI 4140
Rotor Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680-1120 frames Fabricated copper for 500-580 frames
Lamination Material C5 core plate N/A
Top Cover Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames N/A
Upper Thrust Bearing Angular contact for 500 & 580 frames, spherical roller for 680-1120 frames Spherical roller for 500 & 580 frames, shoe-type for 680-1120 frames
Lower Guide Bearing Ball N/A
Insulation Class F-VPI N/A
Hardware 300 series stainless steel N/A
Paint Two-part epoxy Special paint system
Paint Color Siemens Motor Blue Other colors
Vibration 0.12 IPS or as defined by NEMA Special balance

موتورهای DC

DC

IEC Motors

 

Customer Specific (Loher)

این نوع از موتورها جهت کار در شرایط سخت و پرخطر طراحی شده اند و در محیط هایی که خطرات بالایی از جهت اشتعال زایی و انفجار دارند با رعایت همه استانداردهای حفاظتی با امنیت کامل کار می کنند.

کاربرد: جرثقیل های روی کشتی ، پمپاژ و انتقال منابع طبیعی مایع از اعماق دریا ، کندن کوه برای تونل سازی و کارهای معدنی ، کارهایی که در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین انجام می شود،

ماشین هایی که در شرایط پرخطر کار می کنند ( محیط های شیمیایی ، پتروشیمی ، صنایع گازی و …)

loher

Explosion Proof (الکتروموتور های ضد انفجار)IEC-ex-motor-fill-307x170

این نوع از الکتروموتورها علاوه برملاحظات اولیه امنیتی دارای یکسری استانداردهای سطح بالای حفاظتی می باشند که شرایط کار در محیط های پرخطررا ممکن می سازد.این استانداردها باعث می شوند تا موتور دربرابر خطرهایی همچون انفجار و آتش سوزی مقاوم باشد.کاربرد: محیط های پرخطر و محیط هایی که در آن مواد اشتعال زا وجود دارد مانند پتروشیمی و صنایع گازی و….

Increased safety”e”

Increased safety”d” Increased safety”n” Dust explosion protection NEMA Ex
Voltage range: 0.12 – 165 kW 0.25 – 950 kW 0.09 – 1000 kW 0.06 – 1000 kW 1 – 300 HP
Power ranges: All commonly used voltages 230, 460 & 575 V with 60 Hz
Frame size: 63 M – 315 L 71 M – 450 63 M – 450 56 M – 450 140 – 440
Design: All common construction types
Rated speed: 750 – 3600 min-1 900-3600 min-1
Rated torque: 0.3 – 10300 Nm 1.5-1772 lb-ft
Application area: Ex-Zone 1 II 2G Ex e II T1-T3 Ex-Zone 1 II 2G Ex de IIC T1-T6 Ex-Zone 2 II 3G Ex nA II T3 Ex-Zone 21/22 Zone 21: II 2D Ex tD A21 IP65 T120°C Zone 22: II 3D Ex tD A22 IP55 T120°C Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

Non-Standard Frames

H- Compact

h-compact-fill-339x187

این نوع از موتورها  به دلیل ویژگی هایی مانند مصرف پایین و حجم کمتر در اکثر صنایع مانند نفت ، گاز ، کاغذسازی  استفاده می شوند.

کاربرد: کمپرسورها ، فن های خنک کننده ، پمپ ها ، بالابرها

Rated output: 650 kW – 2570 kW
Shaft heights: 450, 500, 560, 630 mm
No. of poles: 2 – 8 poles
Rated voltage: 690 V
Drive converters: MASTERDRIVES, SINAMICS
Degree of protection: IP55
Cooling type: IC411, IC416
Type of construction: IM B3, IM V1
Bearings: Roller bearings, sleeve bearings, electric insulated on NDE-side
Regulations/Standards: IEC, EN, DIN, VDE
Explosion protection: Non sparking (Ex n) Zone 2 on request

N- Compact

 

n-compact-fill-288x159

موتورهای این سری با حفظ اندازه فریم حدوداً 60 درصد توان بیشتری تولید می کنند که باعث می شود در اکثر صنایع مورد توجه قرار گیرند

کاربرد: کمپرسورها ، فن های خنک کننده ، پمپ ها ، بالابرها

Water-cooled motors: 800 – 1150 kW
Force-ventilated motors: 200 – 1000 kW
Self-ventilated motors: 200 – 1150 kW
Shaft heights: 315, 355, 400, 450 mm
No. of poles: 2 – 8
Rated voltages: 400 V ∆ / 690 V Y, 500 V ∆, 690 V ∆
Drive converters: Line supply and drive converter
Degree of protection: IP55, IP23
Cooling type: IC 411, IC 416, IC01, IC 71 W
Type of construction: IM B3, IM B 35, IM V1
Bearings: Roller bearings
Regulations/Standards: IEC, EN

 

Standard Motors 1LA/1LG

standardmotor-1a1lg

باتوجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی اینگونه موتورها با طراحی ویژه مصرف انرژی را بسیار کاهش داده و این در حالی است که توان کمتر نمی شود.این نوع موتور ها قابلیت استفاده شدن در تمامی صنایع را دارا می باشند و بسیار مقروم به صرفه هستند.

کاربرد: صنایع خودرویی ، نساجی ، شیمیایی ، صنعت چاپ که اغلب  در کمپرسورها و پمپ ها استفاده می شوند.

Power and voltage range: 0.09 kW – 1250 kW

All commonly used voltages

Frame sizes and types of construction: 63 M to 450, All common construction types
Rated speed and rated torque: 750 – 3600 min-1

0.61 – 10300 Nm

Standard Motors 1LE1

Standard-1le1-fill-345x191

این سری از موتورهای زیمنس دارای آخرین تکنولوژی ها در زمینه طراحی روتور ها می باشد که در آن نیروی تلف شده بسیار پایین بوده و مراحل استارت و سویچینگ با کارایی بالا انجام می شود.جنبه دیگر طراحی این موتور ها که بسیار با اهمیت است این است که هیچگونه مواد شیمیایی که به محیط زیست آسیب برساند در عایقکاری و رنگ آمیزی آن بکار نرفته است. همچنین معماری کلی با انعطاف بالا و سایر تجهیزات کمکی بکاررفته در ساخت موتور ها باعث می شود تا کاربر نهایی راحتی بیشتری در استفاده از آن داشته باشد.

 

Motor Generation 1LE1 General Purpose

فریم آلومینیومی و  سبک بودن این سری از موتورهای زیمنس کاربردهای بسیاری در صنایع دارند

کاربرد: پمپ ها ، کمپرسورها ، بالابر ها ، خنک کننده ها

Power and voltage range: 0.55 kW to 22 kW

For all of the usual voltages

Frame sizes and types of construction: 80 to 160 in all of the usual types of construction
Rated speed: 750 – 3600 min-1
No. of poles: 2 / 4 / 6 / 8
Efficiency classes: IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors

NPE = NEMA Table 12-12 Premium Efficient Motors

 

 

Motor Generation 1LE1 Severe Duty

این سری از موتورها با فریم چدنی استحکام بسیار بالایی دارند و مناسب برای محیط های کاری با شرایط سخت می باشند( گرد و غبار زیاد ، لرزش های شدید)و همچنین سیستم های خنک کننده ویژه ای در آنها بکار رفته است..

کاربرد : صنایع پتروشیمی ، صنایع دارویی ، صنایع شیمیایی ، چاپ ، ساخت ماشین ، پمپ ها ، خنک کننده ها ، کمپرسورها

Power and voltage range: 0.75 kW to 200 kW

For all of the usual voltages

Frame sizes and types of construction: 100 to 315 in all of the usual types of construction
Rated speed: 750 – 3600 min-1
No. of poles: 2 / 4 / 6 / 8
Efficiency classes: IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors

NPE = NEMA Table 12-12 Premium Efficient Motors

موتورهای SERVO و سایر موتورهای کنترلی

INTER_DT_LDLO_MC_Motors_Visual_Lg-fill-384x236

Synchronous Servo Motors – SIMOTICS 

موتورهای سروو در مواردی بکار گرفته می شود که گشتاور بیشتری مورد نیاز است و رسیدن به نقطه نهایی می بایست سریع و بادقت بالا باشد.

کاربرد : ماشین های برش ، برش شیشه ، بسته بندی ، صنعت پلاستیک ، چوب ، چاپ و در کل ماشین هایی با قدرت کنترل بالا

1FK7 Servo Motors

1FK7_Page-fill-159x159

Compact (CT) High Dynamic (HD) High Inertia (HI)
Shaft Heights 20 – 100 mm 36 – 80 mm 48 – 80 mm
Rated speed* 2,000 – 6,000 rpm 2,000 – 6,000 rpm 2,000 – 6,000 rpm
Rated power* 0.07 – 11 HP / 0.05 – 8.2 KW 0.8 – 5.1 HP / 0.6 – 3.8 kW 0.5 – 4.2 HP / 0.4 – 3.1 kW
Rated torque* 0.06 – 27 lb-ft / 0.08 – 37 Nm 0.7 – 13 lb-ft / 0.9 – 18 Nm 0.9 – 11 lb-ft / 1.2 – 15 Nm
1FT7 Servo Motors
INTER_DT_LDLO_1FT7-fill-179x179

Compact (CT)

Shaft heights 36 – 100 mm
Rated speed* 1,500 – 6,000 rpm
Rated power* 1.1 – 14 HP / 0.8 – 10.5 kW
Rated torque* 1.0 – 45 lb-ft / 1.4 – 61 Nm

 

Forced Ventilated Cooling
Compact (CT) High Dynamic (HD)
Shaft heights 80 – 100 mm 63 – 80 mm
Rated speed* 2,000 – 4,500 rpm 3,000 – 4,500 rpm
Rated power* 7 – 28 HP / 5 kW – 21 kW 6 – 14 HP / 4 – 11 kW
Rated torque* 16 – 58 lb-ft / 21 – 78 Nm 10 – 24 lb-ft / 13 – 33 Nm

 

Water Cooling
Compact (CT) High Dynamic (HD)
Shaft heights 63 – 100 mm 63 – 80 mm
Rated speed* 1,500 – 4,500 rpm 3,000 – 4,500 rpm
Rated power* 4 – 46 HP / 3 kW – 34 kW 8 – 29 HP / 6 – 22 kW
Rated torque* 6.8 – 92 lb-ft / 9.2 – 125 Nm 12 – 38 lb-ft / 16 – 51 Nm
1PH8-fill-203x203
Shaft heights 132 to 225 mm
Rated speed* 700 – 3,600 rpm
Rated power* 21 – 416 HP / 15.7 – 310 kW
Rated torque* 69 – 1,217 lb-ft / 94 – 1,650 Nm

 

High Performance Asynchronous Induction Main Motors – SIMOTICS M

Shaft heights 80 to 355 mm
Rated speed* 400 – 3,600 rpm
Max speed* Up to 20,000 rpm
Rated power* 3.75 – 1,797 HP / 2.8 kW –1,340 kW
Rated torque* 10 – 9,160 lb-ft / 13 – 12,415 Nm

Direct Drive Industrial Motors – SIMOTICS L and

 

1FN6-fill-184x113

 

1FN3_Page-fill-183x83

 

 

 

 موتورهای NEMA

Definite Purpose

DP-multispeed

MultiSpeed

HP Range 1 – 250
Frame Size 140 – 440
Frame Cast iron
Efficiency Standard
Voltage 460 V575V
Service Factor 1.0
Insulation Class F
Temperature Rise Class B @ 1.0SF,

Class F @ 1.15SF *

Conduit Box (Oversized) Cast iron
Fan Cover Cast iron
Cooling Fan Bi-directional – polypropylene
Rotor Die Cast Aluminum
Vibration 0.08 IPS

Variable Speed

DP-multispeed

HP Range 1 – 400
Frame Size 140-S440
Frame Cast iron
Voltage 460 V

575V

Insulation Class F
Temperature Rise VFD
Conduit Box (Oversized) Cast iron
Fan Cover Cast iron
Cooling Fan Bi-directional – polypropylene
Rotor Die Cast Aluminum
Vibration 0.08 IPS
InverterDuty CT 10:1

CT 1000:1

Vertical Motors

regvilesd

HP Range 1 – 250 (P-Base)

3 – 250 (In-Line)

Frame Size 140 – 440 (P-Base)

182 – 440 (In-Line)

Efficiency NEMA MG1 -Table 12-11
Voltage 230/460 V

460V

575V

Service Factor 1.15
Insulation Class F
Temperature Rise Class B @ 1.0SF,

Class F @ 1.15SF

Conduit Box (Oversized) Cast iron
Fan Cover Cast iron
Cooling Fan Bi-directional – polypropylene
Rotor Die Cast Aluminum
Vibration 0.08 IPS
Inverter Duty VT 10:1

CT 4:1

Explosion Proof (الکتروموتور های ضد انفجار)

xp100

Frame Size 140T – 440
Output Range 1 to 300 HP
Number of Poles 2/4/6/8
Voltages 3-ph AC 208-230/460; 575 V
Frequency 60 Hz, 50 Hz
Construction Foot-Mount; C flange
Housing (TEFC) Cast Iron
Rotor Die cast Aluminum

General Purpose

gp100

Frame Size 140T – 400
Output Range 1 to 200 HP
Number of Poles 2/4/6/8
Voltages 3-ph AC 208-230/460; 575 V
Frequency 60 Hz, 50 Hz
Construction Foot-Mount, D flange; C flange
Housing (TEFC) Aluminum or Cast Iron
Rotor Die cast Copper or Aluminum

 Severe Duty

gp100

 

Frame Size 140T – S440
Output Range 1 to 400 HP
Number of Poles 2/4/6/8
Voltages 3-ph AC 208-230/460; 575 V
Frequency 60 Hz, 50 Hz
Construction Foot-Mount, D flange; C flange
Housing (TEFC) Cast Iron
Rotor Die cast Copper or Aluminum