شناور دنا پمپ (سه فاز)

تی سایز(inch) قدرت (HP) ارتفاع (M) تعداد طبقات (Pcs) آمپر (A) ولتاژ (V)
DKG 30/2 2 3 30 2 5/5 380
DKG 45/2 2 4 45 3 6/5 380
DKG 60/2 2 4/5 60 4 7/5 380
DKG 75/2 2 5/5 75 5 8/5 380
DKG 90/2 2 6/5 90 6 9/5 380
DKG 105/2 2 9 105 7 12 380
DKG 115/2 2 10/5 115 8 14/5 380
DKG 135/2 2 11/5 135 9 16 380
DKG 145/2 2 12/5 145 10 17/5 380
DKG 160/2 2 14 160 11 19 380
DKG 180/2 2 15 180 12 21 380
DKG 30/3 3 5 30 2 8.8 380
DKG 60/3 3 7 60 3 10/5 380
DKG 75/3 3 8/5 75 4 12/5 380
DKG 90/3 3 10/5 90 5 15/5 380
DKG 105/3 3 12/5 105 6 17 380
DKG 120/3 3 15 120 7 19 380
DKG 135/3 3 17 135 8 21 380
DKG 30/4 4 7 30 2 12 380
DKG 45/4 4 8 45 3 14 380
DKG 80/4 4  15 80 4 19/5 380
DKG 100/4 4  17 100 5 21/5 380

 کفکش دنا پمپ (تک فاز)

تیپ شرح حداکثر ارتفاع (M) قدرت (Hp) آمپر (A) ولتاژ(V)
DSP 15.4  کفکش 15 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 12 1 3 220
DSP 23.4 کفکش 23 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 19 1 4 220
DSP 33.4 کفکش 33 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 29 1.5 5 220
DSP 40.4 کفکش 40 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 37 1.5 7 220
DSP 56.4 کفکش 56 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 50 2 8 220
DSP 68.4 کفکش 68 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 60 2.2 10 220
DSP 85.4 کفکش 85 متری تکفاز 1/4 1 اینچ 78 3 12 220
DSP 18.6 کفکش 18 متری تکفاز 2 اینچ 15 1.5 5 220
DSP 30.6 کفکش 30 متری تکفاز 2 اینچ 26 1.5 8 220
DSP 40.6 کفکش 40 متری تکفاز 2 اینچ 36 2.2 9 220
DSP 56.6 کفکش 56 متری تکفاز 2 اینچ 50 3 11 220
DSP 65.6 کفکش 65 متری تکفاز 2 اینچ 60 3 12 220
DSP 72.6 کفکش 72 متری تکفاز 2 اینچ 67 3 14 220
20.8 DSP کفکش 20 متری تکفاز 3 اینچ 16 2 9 220
DSP 30.8 کفکش 30 متری تکفاز 3 اینچ 25 2.2 11 220
DWP 40.8 کفکش 40 متری تکفاز 3 اینچ 34 3 14 220
DWP 20.6 لجنکش 20 متری تکفاز 2 اینچ 16 3 8 220
DWP 15.8 لجنکش 15 متری تکفاز 3 اینچ 10 3 9 220

 

 کفکش دنا پمپ (سه فاز)

تیپ سایز(inch) قدرت (HP) ارتفاع (M) آبدهی (M3/h) پروانه (Pcs) آمپر(A) ولتاژ (V)
 DTP 150/6  2  17/5  150  20  5  28  380
 DTP 120/6  2  12/5  120  20  4  20  380
 DTP 90/6  2  12/5  90  20  3  20  380
 DTP 75/6  2  10  75  20  3  16  380
 DTP 60/6  2  10  60  20  2  16  380
 DTP 50/6  2  10  50  20  2  12  380
 DTP 30/6  2  5/5  30  20  1  8  380
 DTP 120/8  3  17/5  120  30  4  28  380
 DTP 90/8  3  12/5  90  30  3  20  380
 DTP 75/8  3  12/5  75  30  3  16  380
 DTP 60/8  3  10  60  30  2  16  380
 DTP 50/8  3  10  50  30  2  12  380
 DTP 30/8  3  5/5  30  30  1  8  380
 DTP 90/10  4  17/5  90  50  3  28  380
 DTP 75/10  4  12/5  75  50  3  20  380
 DTP 60/10  4  12/5  60  50  2  20  380
 DTP 50/10  4  12/5  50  50  2  20  380
 DTP 30/10  4  10  30  50  1  16  380
 DTP 30/15  6  17/5  30  130  1  24  380

 

لجن کش دنا

تیپ سایز(inch) قدرت (HP) ارتفاع (M) آبدهی (M3/h)
پروانه (Pcs) آمپر(A) ولتاژ (V)
 DGP 16/8  4  10  22  50  1  12  380  
 DGP 16/8  3  7/5  22  50  1  8  380  

 

کفکش های خروجی بالا با قطر 18.5 سانتی متر

مدل حداکثر ارتفاع (M) قدرت (Hp) آمپر (A) ولتاژ(V)
کفکش 30 متری 2 اینچ تکفاز 26 1.5 1.5 220
کفکش 40 متری 2 اینچ تکفاز 36 2.2 9 220
کفکش 56 متری 2 اینچ تکفاز 50 3 11 220
کفکش 65 متری 2 اینچ تکفاز 60 3 12 220
کفکش 72 متری 2 اینچ تکفاز 67 3 14 220

 توضیحات:

پروانه ی کفکش های دنا پمپ از نوع استیل می باشد

کلیه ی کفکش های دنا پمپ دارای 6 ماه گارانتی مکانیکی می باشند.