فدک پمپ

 

fadak

 

مدل
Type
قدرت حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع خروجی بر حسب
KW HP M3/H متر اینچ
F42/2 3/7 5/5 20 42 2
F54/2 5/5 7/5 20 54 2
F72/3 7/5 10 20 72 2
F92/3 9/2 12/5 20 92 2
F120/4 11 15 20 92 2
F150/5 13 17/5 20 150 2
F180/6 15 20 20 180 2
F16/1 3/7 5/5 50 16 3
F27/1 3/7 5/5 35 27 3
F54/2 7/5 10 35 54 3
F72/3 9/2 12/5 35 72 3
F92/3 11 15 35 92 3
F120/4 13 17/5 35 120 3
F150/5 15 20 35 150 3
F22/1B 5/5 7/5 90 22 4
F32/1 5/5 7/5 50 32 4
F32/1B 7/5 10 90 32 4
F54/2 9/2 12/5 50 54 4
F54/2B 13 17/5 90 54 4
F72/3 11 15 50 72 4
F92/3 13 17/5 50 92 4
F120/4 15 20 50 120 4
F32/1 11 15 140 32 6
F22/1 11 15 200 22 6
F32/1B

سفارشی

15 20 240 32 6

فدک پمپ با بهره گیری از تکنولوژی روز توانایی تولید کف کش های ارتفاع بالا تا 180 متر و دهانه خروجی 4 اینچ را دارا می باشد که در نوع خود تک می باشد.

موارد استفاده    جنس قطعات    اطلاعات فنی الکترو موتور   نکات ایمنی
 

* جهت مصارف صنعتی و کشاورزی

* جهت استفاده و انتقال آب باران

*جهت استفاده در آب نماها و فواره ها

 

* پمپ کامل: چدن ضد سایش

* بدنه پمپ: فولادی

* یاطاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز،استیل و گرافیت

* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل

* خنک کننده موتور : آب صاف

* ولتاژ : 380/400 ولت

* فرکانس : 50 هرتز

* دور موتور: 2900 دور در دقیقه

 

* قبل از راه اندازی : موتور را از محل مشخص شده پر آب نمایید.

* از کامل بودن ولتاژ اطمینان حاصل فرمایید.

* جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.

 

2

 

 

جدول فنی
  وزن   قطر لوله   قطر چاه شدت جریان     توان نامی Q= آبدهی 11/11 13/88 16/66 19/44 22/22 25 Litr/s  

 تیپ پمپ 

PumpType

380 V

50 HZ

 Q= آبدهی 40  50  60  70  80  90  m3/h 
 kg  in  in  A  KW ارتفاع کل بر حسب متر  
 74  4  12  11/5  5/5  18  16  14  12  10  8   F 22/1 B   
65  12  17  7/5  25  23  20  18  16  14    F 32/1 B 
92  12  28  13  50  46  42  38  36  34    F 54/2 B 

 

1

 

جدول فنی
  وزن   قطر لوله   قطر چاه شدت جریان     توان نامی Q= آبدهی 2.77 5/55 6.94 9/72 12/5 15/27 Litr/s  

 تیپ پمپ 

PumpType

380 V

50 HZ

 Q= آبدهی 10 20  25  35  45 55  m3/h 
 kg  in  in  A  KW ارتفاع کل بر حسب متر  
65  12   11/5  5/5 26  24   20 18   15 12    F  32/1 
77  4   12  21/5  9/2  60  55  45  40  35  30    F  54/2 
84  4   12  25  11  70  60  50  45  40  35    F 72/3
96  4   12  28  13  85  80  75  65  55  45    F 92/3
110  4   12  32  15  110  100  90  80  70  60    F 120/4
135  4   12  38  18/5  135  120  110  100  90  75    F 150/5

 

4

 

جدول فنی
  وزن   قطر لوله   قطر چاه شدت جریان     توان نامی Q= آبدهی 1/38 2/77 4/16 5/55 6/94 8/33 9/72 Litr/s  

 تیپ پمپ 

PumpType

380 V

50 HZ

 Q= آبدهی 5 10 15 20 25 30 35 m3/h 
 kg  in  in  A  KW ارتفاع کل بر حسب متر  
56 3 12 9 3/7 26 25 22 20 18 16 13   F  27/1 
72 3 12 17 7/5 58 54 50 45 40 35 30   F  54/2 
84 3 12 21/5 9/2 74 70 65 60 50 45 35   F 72/3
85 3 12 25 11 84 80 75 70 65 55 45   F 92/3
102 3 12 28 13 110 105 100 90 80 70 60   F 120/4
118 3 12 32 15 140 130   120 105 95 85 75   F 150/5
142 3 12 38 18/5 165 155 145 135 125 110 90   F 180/6

 

3

 

جدول فنی
  وزن   قطر لوله   قطر چاه شدت جریان     توان نامی Q= آبدهی 1/38 2/2 2/7 3/3 3/8 4/4 5 5/5 Litr/s  

 تیپ پمپ 

PumpType

380 V

50 HZ

 Q= آبدهی 5 8 10 12 14 16 18 20 m3/h 
 kg  in  in  A  KW ارتفاع کل بر حسب متر  
64 2 12 9 3/7 36 34 32 30 28 26 24 20 F  42/2
73 2 12 11/5 5/5 58 56 54 50 45 40 35 30 F  54/2 
85 2 12 17 7/5 72 70 65 60 55 50 45 35 F 72/3
86 2 12 21/5 9/2 80 75 70 65 60 55 50 45 F 92/3
93 2 12 25 11 110 100 95 90 85 80 70 60 F 120/4
109 2 12 28 13 140 130 125 115 105 95 85 75 F 150/5
125 2 12 32 15 160 150 140 130 120 110 100 90 F 180/6