پمپ های آب (متحد)

mottahed-fill-200x150

ملاحظات آبدهی

(متر مکعب در ساعت)

ارتفاع

(متر)

قدرت مصرفی
(اسب بخار)
نوع محصول
سیل و آزبست 160 4    الکترو پمپ 1 اینچ فشار قوی  
سیل و آزبست 12   30 4    الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست 20  40 5.5    الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست 15  50 7.5    الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست 24  35 7.5    الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست 42  50 10    الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست 60  35 10    الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 
سیل و آزبست  46  50 15    الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 

پمپ های آب (متحد)

mottahed-fill-200x150

 دم کوره با الکترو موتور موتورژن

ملاحظات قدرت مصرفی
(اسب بخار)
نوع محصول
0/5  موتورژن CR  دم کوره 2 اینچ آلومینیوم تکفاز
0/5 دم کوره 2 اینچ سه فازموتورژن
1/5 دم کوره 3 اینچ آلومینیوم تکفاز CRS موتورژن 
1/5 دم کوره 3 اینچ آلومینیوم سه فاز موتورژن 
3 دم کوره 3 اینچ آلومینیوم تکفاز CRS موتورژن 
3 دم کوره 3 اینچ آلومینیوم سه فاز موتورژن 
4 دم کوره 4 اینچ آهنی
5/5 دم کوره 4 اینچ آهنی 
7/5 دم کوره 4 اینچ آهنی 
7/5 دم کوره 5 اینچ آهنی 
10 دم کوره 5 اینچ آهنی 

 

پمپ وکیوم متحد

 

نوع محصول قدرت مصرفی ملاحظات
الکتروپمپ وکیوم MVP-25 سه فاز موتوژن 1.5HP – 1.1 k.w مکانیکال سیل
3000r.p.m
الکتروپمپ وکیوم MVP-25 تکفاز موتوژن 1.5HP – 1.1 k.w مکانیکال سیل
3000r.p.m
الکتروپمپ وکیوم MVP-60 سه فاز موتوژن 3HP – 2.2 k.w مکانیکال سیل
3000r.p.m
الکتروپمپ وکیوم MVP-60 تکفاز موتوژن 3HP – 2.2 k.w مکانیکال سیل
3000r.p.m
الکتروپمپ وکیوم MVP-100 سه فاز موتوژن 5.5HP – 4 k.w مکانیکال سیل
3000r.p.m
الکتروپمپ وکیوم MVP-200M سه فاز موتوژن 7.5HP – 5.5 k.w مکانیکال سیل
1500r.p.m
پمپ وکیوم MVP-300 فقط پمپ 15HP – 11 k.w مکانیکال سیل و پکینگ
1500r.p.m
پمپ وکیوم MVP-500 فقط پمپ 20HP – 15 k.w مکانیکال سیل و پکینگ
1500r.p.m
پمپ وکیوم MVP-750 فقط پمپ 25HP – 18.5 k.w مکانیکال سیل و پکینگ
1500r.p.m
پمپ وکیوم MVP-1000s فقط پمپ 40HP – 30 k.w مکانیکال سیل
1000r.p.m
پمپ وکیوم MVP-1000p فقط پمپ 40HP – 30 k.w پکینگ
1000r.p.m
شاسی و کوپلینگ سایز 200
شاسی و کوپلینگ سایز 300و500
شاسی و کوپلینگ سایز 750
شاسی و کوپلینگ سایز 1000