جنرال موتور پارسیان انواع الکترو پمپ های پنتاکس ایتالیایی اصلی را در مدل های متفاوت در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد . این پمپ ها شامل : پمپ های خانگی ، پمپ های کفکش ، پمپ های شناور ، پمپ های استیل و . . . می شود . لازم به ذکر است تمامی مدل های پمپ پنتاکس در جداول ذیل موجود می باشد . جهت دریافت اطلاعات فنی بیشتر و قیمت های روز ، خواهشمند است با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمائید .

 الکترو پمپهاي مارك Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی دهانه ورودي حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت (hp) نوع پمپ مدل
1 1 2.4 35 0.5 پنتاکس کوچک تکفاز PM45
1 1 3 61 1 پمپ 61 متری تک فاز PM80
1 1 3.6 47 1 جتی تکفاز پروانه نوریل CAM100/00
1 1 3 43 1 جتی استیل یک اسب INOX 100
1 1 5.4 21.5 0.5 بشقابی تکفاز پروانه نوریل CM 50/00

1 1 6.3 33 1 بشقابی تکفاز پروانه نوریل CM 100/00
1 1 6.3 33 1 بشقابی تکفاز پروانه برنجی CM 100/01
1 1 6.3 40.5 1.5 بشقابی تکفاز CM 160/01
1 1 7.2 50.5 2.2 بشقابی تکفاز CM 210/01
1 1 6.3 33 1 بشقابی – سه فاز CMT 100/00
1 1 6.3 40.5 1.5 بشقابی – سه فاز CMT 160/01
1 1 7.2 50.5 2.2 بشقابی – سه فاز CMT 210/01
1 1 8.4 58.5 3 بشقابی – سه فاز CMT 310/01
1 ¼ 2 15 46.5 4 بشقابی – سه فاز CMT 400
1 ¼ 2 18 56.1 5.5 بشقابی – سه فاز CMT 550
1 1 ¼ 2.1 40 1 دو لول تکفاز AP100/00
1 1 ¼ 3.6 50 2.2 دو لول تکفاز AP200/00
1 1 ½ 5.4 60 1.5 کله گلابی تکفاز CAB150/00
1 1 ½ 7.2 61 2.2 کله گلابی تکفاز CAB200/00
1 1 ½ 8.4 64 3 کله گلابی تکفاز CAB300/01
1 1 ½ 7.2 61 2.2 گلابی سه فاز CABT200/00
1 ¼ 1 ½ 16.8 20 1 پنچ به چهار تکفاز CR100/00

1 1 2.7 53 1 سوپاپسرخود تکفاز MD 100

 الکتروپمپ های مارک  Pentax ساخت ایتالیا

P3-CH-CS-fill-397x101

 

 

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت  نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
2″ 2″ 30 24.5 1.5 یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز CH150
2″ 2″ 30 28 2 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز CH200
2″ 2″ 30 33.5 3 سه اسب ارتفاع بالا تكفاز CH300
2″ 2″ 30 28 2 دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز CHT200
2″ 2″ 30 33.5 3 دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT300
2″ 3″ 42 31.8 4 چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT400
2″ 3″ 42 37 5.5 پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT550
2″ 2″ 18 12.6 1 دو اینچ یک اسب تکفاز CS100/2
2″ 2″ 48 12.3 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز CS150/2
2″ 2″ 18 17.5 1 دو اینچ یک اسب تکفاز CSB100/2
2″ 2″ 24 21.5 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز CSB150/2
2″ 2″ 54 13.8 2 دو اینچ دو اسب تکفاز CS200/2
3″ 3″ 54 14.2 2 سه اینچ دو اسب تکفاز CS200/3
3″ 3″ 60 17.5 3 سه اینچ سه اسب تکفاز CS300/3
4″ 4″ 96 13.5 4.5 چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز CS450/4
2″ 2″ 48 12.3 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز CST150/2
2″ 2″ 54 13.8 2 دو اینچ دو اسب سه فاز CST200/2
3″ 3″ 60 17.5 3 سه اسب،سه اینچ سه فاز CST200/3
3″ 3″ 72 21.5 4 چهار اسب سه اینچ سه فاز CST400/3
4″ 4″ 96 13.5 4 چهار اسب چهار اینچ سه فاز CST450/4
4″ 4″ 96 17 5.5 پنج و نیم اسب چهار اینچ سه فاز CST550/4

 الکتروپمپ های سه فاز مارک Pentax  ساخت ایتالیا

 

 

P4-CM-fill-326x131

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت مدل
(mm) (mm) (m³/h) (m) (hp) (kw)
32 50 27 36.8 4 3 CM32-160A
32 50 27 41 5.5 4 CM32-200C
32 50 36 53 7.5 5.5 CM32-200B
32 50 36 61 10 7.5 CM32-200A
32 50 30 70 12.5 9.2 CM32-250C
32 50 30 82 15 11 CM32-250B
32 50 30 93 20 15 CM32-250A
40 65 30 17.4 2 1.5 CM40-125C
40 65 33 20.7 3 2.2 CM40-125B
40 65 36 30 4 3 CM40-160B
40 65 39 35.4 5.5 4 CM40-160A
40 65 39 47 7.5 5.5 CM40-200B
40 65 42 56.4 10 7.5 CM40-200A
40 65 42 75.5 15 11 CM40-250B
50 65 72 24.5 5.5 4 CM50-125A
50 65 78 30.2 7.5 5.5 CM50-160B
50 65 78 36.3 10 7.5 CM50-160A
50 65 72 47 12.5 9.2 CM50-200C
50 65 72 52 15 11 CM50-200B
50 65 78 58 20 15 CM50-200A
65 80 120 19.8 7.5 5.5 CM65-125B
65 80 132 24.2 10 7.5 CM65-125A
65 80 144 29.8 12.5 9.2 CM65-160C
65 80 144 34 15 11 CM65-160B
65 80 144 39 20 15 CM65-160A
65 80 132 43 20 15 CM65-200C
65 80 132 47.5 25 18.5 CM65-200B
65 80 144 54 30 22 CM65-200A
80 100 180 24 15 11 CM80-160D
80 100 195 29 20 15 CM80-160C
80 100 210 33.5 25 18.5 CM80-160B
80 100 225 37 30 22 CM80-160A
80 100 225 49 40 30 CM80-200B
80 100 240 58 50 37 CM80-200A

    * کلاس عایقبندی الکتروموتور پمپ های فوق ، F ،درجه حفاظت ,  IP44   شفاف از جنس استینلس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد  .                                                     

 الکترو پمپ های دو پروانه مارک Pentax  ساخت ایتالیا

CB-fill-200x156 MB-fill-200x161
CB MB

 

مدل دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت  نوع پمپ
(اینچ) (اینچ ) (m³/h) (m) (hp)
MB 150/00 1 ¼ 1 ½ 9 39.5 1.5 دو پروانه تکفاز
MB 200/00 1 ¼ 1 ½ 9 43 2.2 دو پروانه تکفاز
MBT 300/00 1 ¼ 1 ½ 12 49 3 دو پروانه سه فاز
CB 100/00 1 1 4.5 42 1 دو پروانه-تکفاز
CB 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی)-تکفاز
CB 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه-تکفاز
CB 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی)-تکفاز
CB 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه-تکفاز
CB 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی)-تکفاز
CB 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه-تکفاز
CB 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی)-تکفاز
CBT 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه –سه فاز
CBT 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه –سه فاز
CBT 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 310/00 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه –سه فاز
CBT 310/01 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه –سه فاز
CBT 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 600/00 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه –سه فاز
CBT 600/01 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 751/00 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه –سه فاز
CBT 751/01 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز
CBT 800 1 ¼ 2 30 77 7.5 دو پروانه –سه فاز
CBT 1000 1 ¼ 2 30 86.4 10 دو پروانه –سه فاز
CBT 1250 1 ¼ 2 30 93.6 12.5 دو پروانه –سه فاز
CBT 1500 1 ¼ 2 36 98.7 15 دو پروانه –سه فاز

الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

P7-Ultra-fill-370x152

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثرآبدهی حداکثر ارتفاع توان نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (M3/H) (m) (hp)
1 1 4.8 40.8 0.9 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 3-90/4
1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5
1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5T
1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6
1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6T
1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-200/7
1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-200/7T
1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5
1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5T
1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6
1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6T
1 1 ¼ 9..6 85.9 3.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-350/7T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.1 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-200/4T
1 ¼ 1 ½ 14.4 59.2 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-250/5T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5v-180/6T

1 ¼ 1 ¼ 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-200/7
1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8
1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9
1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10
1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11
1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11T

1 ¼ 1 ¼ 102 99.5 4 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-400/8T
1 ¼ 1 ¼ 102 113.2 4.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-450/9T
1 ¼ 1 ¼ 15.6 47.1 2 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U9V-200/4T
 • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس نوریل می باشد.

  الکتروپمپ های طبقاتی مدلU مارکPentax ساخت ایتالیا

 

U7-fill-201x101

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثرارتفاع قدرت نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
1 1 4.8 32.7 0.7 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-70/3
1 1 4.8 44.3 0.9 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-90/4
1 1 4.8 55.3 1 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-100/5

1 1 4.8 66.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-120/6
1 1 8.4 81 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 5S-200/7
1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3
1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3T
1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6
1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4T
1 ½ 2 25.2 23.7 1.8 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-180/2T
1 ½ 2 25.2 35.7 2.5 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-250/3T
1 ½ 2 25.2 47.9 4 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-400/4T
 • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

 الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارکPentax ساخت ایتالیا

U5V-fill-99x220

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)

1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6
1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7
1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8
1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9
1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10
1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11
1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11T
1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4
1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4T
1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5
1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5T
1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6
1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6T
1 1 ¼ 10.8 83.5 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-350/7T
1 1 ¼ 10.8 95.6 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-400/8T
1 1 ¼ 10.8 108.5 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-450/9T
1 1 ¼ 10.8 121.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-550/10T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-200/4T
1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5

1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5T
1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6
1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6T
1 ¼ 1 ½ 14.4 83.3 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-400/7T
1 ¼ 1 ½ 14.4 97.3 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-450/8T
1 ¼ 1 ½ 14.4 109 5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-500/9T
1 ¼ 1 ½ 14.4 122 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-550/10T
1 ½ 2 26.4 35.7 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-250/3T
1 ½ 2 26.4 47.9 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-400/4T
1 ½ 2 26.4 58.1 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-450/5T
1 ½ 2 26.4 70.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-550/6T
 • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

 

 الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل سری PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) مدل
4.6 45 0.75 5PES3/4
5PES3/4G
4.6 56 1 5PES3/5
5PES3/5G
4.6 78 1.2 5PES3/7
5PES3/7G

4.6 90 1.5 5PES3/8
5PES3/8G
7.6 45 1 5PES5/4
5PES5/4G
7.6 56 1.2 5PES5/5
5PES5/5G
7.6 68 1.5 5PES5/6
5PES5/6G
 • قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد
 • تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
 • پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
 • ختم می شود فلوتردار هستند “G” مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف 

 الکتروپمپهاي شناور استنلس استیل 4 اینچ مارك Pentax ایتالیا


دهانه
خروجی
(اینچ)
حداکثر
آبدهی
(m³/h)
حداکثر
ارتفاع
(m)
توان
(HP)
نوع
ولتاژ
معادل
پمپهاي لوارا

مدل

1 ¼ 6 59 1

ﺗﮏ ﻓﺎز

4GS07 4S100/09
1 ¼ 6 59 1

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS07 4S100/09
1 ¼ 6 93 1.5

ﺗﮏ ﻓﺎز

4GS11 4S100/14
1 ¼ 6 93 1.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS11 4S100/14
1 ¼ 6 120 2

ﺗﮏ ﻓﺎز

4GS15 4S100/18
1 ¼ 6 120 2

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS15 4S100/18
1 ¼ 6 175 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

4GS22 4S100/27
1 ¼ 6 175 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS22 4S100/27
1 ¼ 6 231 4

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS30 4S100/35
1 ¼ 6 322 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

4GS40 4S100/48
2 8.4 90 2

ﺗﮏ ﻓﺎز

6GS15 4S140/14
2 8.4 90 2

ﺳﻪ ﻓﺎز

6GS15 4S140/14
2 8.4 125 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

6GS22 4S140/20
2 8.4 125 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

6GS22 4S140/20
2 12 26 1

ﺗﮏ ﻓﺎز

8GS07 4S200/04
2 12 26 1

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS07 4S200/04
2 12 39 1.5

ﺗﮏ ﻓﺎز

8GS11 4S200/06
2 12 39 1.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS11 4S200/06
2 12 52 2

ﺗﮏ ﻓﺎز

8GS15 4S200/08
2 12 52 2

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS15 4S200/08
2 12 82 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

8GS22 4S200/13
2 12 82 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS22 4S200/13
2 12 108 4

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS30 4S200/17
2 12 148 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS40 4S200/23
2 12 200 7.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

8GS55 4S200/32
2 14.4 83 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

12GS22 4S240/14
2 14.4 83 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS22 4S240/14
2 14.4 141 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS40 4S240/24
2 14.4 189 7.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS55 4S240/32
2 16 64 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

12GS22 4S260/10
2 16 64 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS22 4S260/10
2 16 89 4

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS30 4S260/14
2 16 120 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS40 4S260/19
2 16 163 7.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

12GS55 4S260/26
2 24 51 3

ﺗﮏ ﻓﺎز

16GS22 4S400/08
2 24 51 3

ﺳﻪ ﻓﺎز

16GS22 4S400/08
2 24 70 4

ﺳﻪ ﻓﺎز

16GS30 4S400/11
2 24 81 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

16GS40 4S400/13
2 24 97 5.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

16GS40 4S400/15
2 24 125 7.5

ﺳﻪ ﻓﺎز

16GS55 4S400/20

موتورهای شناور روغنی قابل سیم پیچی  4 اینچ مارک pentax ساخت ایتالیا

 

P15-4MPE-fill-116x219

مدل نوع ولتاژ
برق
توان
   (KW) (HP)
MPE 10 تک فـــــــــــــاز 1 0.75
MPE 15 1.5 1.1
MPE 20 2 1.5
MPE 30 3 2.2
MPET 10 سه فــــــــــــــاز 1 0.75
MPET 15 1.5 1.1
MPET 20 2 1.5
MPET 30 3 2.2
MPET 40 4 3
MPET 55 5.5 4
MPET 75 7.5 5.5
MPET 100 10 7.5

 

پمپ های شناور استینلس استیل سری SPX با الکتروموتور های شناور ساخت ایران مارک Pentax ایتالیا

دهانه
خروجی (اینچ)
حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر
ارتفاع (m)
توان (hp) قطر خارجی
پمپ(اینچ)
مدل الکتروپمپ
3 40 23 3 6 4SPX40/2
3 40 56 7.5 6 4SPX40/5
3 40 92 10 6 4SPX40/8
3 40 137 15 6 4SPX40/12
3 40 184 20 6 4SPX40/16
3 40 230 25 6 6SPX40/20
3 40 297 30 6 4SPX40/26
3 40 354 40 6 6SPX40/31
4 80 83 15 6 6SPX80/6
4 80 112 20 6 6SPX80/8
4 80 140 25 6 6SPX80/10
4 80 167 30 6 6SPX80/12
4 80 209 35 6 6SPX80/15
4 80 237 40 6 6SPX80/17
4 80 281 50 6 6SPX80/20
5 100 80 20 8 6SPX100/4
5 100 120 30 8 6SPX100/6
5 100 160 40 8 6SPX100/8
5 100 218 50 8 6SPX100/11
5 100 284 75 8 6SPX100/14
5 120 92 25 8 6SPX120/5AB
5 120 146 40 8 8SPX120/7
5 120 187 60 8 8SPX120/9
5 120 275 75 8 8SPX120/13
5 120 338 100 8 8SPX120/16
6 160 88 40 10 6SPX160/3
6 160 106 50 10 6SPX160/4
6 160 106 50 10 8SPX160/6A
6 160 216 100 10 8SPX160/8

توجه: عدد اول هر مدل پمپ نشانگر قطر موتور قابل کوپل برحسب اینچ میباشد.

الکترو پمپهاي لجن کش مارك Pentax ساخت ایتالیا

 

 مدل  نوع پمپ توان( hp) حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m³/h) دهانه خروجی(اینچ)
DX 80G لجن کش بدنه استیل 1.5 7.4 12 1 1/2
DX 80/2G لجن کش بدنه استیل 1.5 7.4 12 2
DX 100G لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 1 1/2
DX 100/2G لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 2
DX 100/2 لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 2
DG 80/2G لجن کش بدنه چدن 1.5 8.3 15 2
DG 100G لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 1 1/2
DG 100/2G لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 2
DG 100/2 لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 2

 الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentax ساخت ایتالیا

 

dp-g-fill-118x195

دهانه خروجی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع توان  مدل
(اینچ) (m³/h) (m) ( hp)
1  ¼ 15 13.3 1.5 DP 100
1  ¼ 15 13.3 1.5 DP 100G
1  ¼ 12 10.3 1.15 DP 80
1  ¼ 12 10.3 1.15 DP 80G
1 7.2 8.5 0.53 DP 60
1 7.2 8.5 0.53 DP 60G
1 4.8 6.1 0.27 DP 40
1 4.8 6.1 0.27 DP 40G
 • پمپهاي کفکشی که پسوند  Gدارند، داراي فلوتر میباشند.

مشخصات فنی کامل تمامی لجن کش های پنتاکس

مدل دهانه خروجی(mm) حداکثر ابدهی(m3/h) حداکثر ارتفاع(m) توان(hp)
DMT 210 DN 65 54 19 2
DMT 310 DN 65 60 23 3
DMT 550 DN 80 78 27 5.5
DMT 1000 DN 80 144 34 10
DCT 210 50 رزوه ای 39 23 2
DCT 310 50 رزوه ای 45 26.4 3
DCT 410 DN 50 39 34.4 4
DCT 560 DN 50 45 38.1 5.5
DCT 750 DN 65 54 46 7.5
DCT 1000 DN 65 54 53 10
DTRT 200 50 رزوه ای 18 22 2
DTRT 300 50 رزوه ای 18 26 3
DTRT 400 DN 50 18 33 4
DTRT 550 DN 50 18 38 5.5
DTRT 750 DN 65 21 47 7.5
 • تمامی الکتروپمپ هاي لجنکش فوق سه فاز می باشند.

 • لجنکش هاي سري DTRT خردکن دار هستند.

 بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

 مدل توان(HP) حداکثر آبدهی(m3/h)  حداکثر ارتفاع(m)
2CMT210/01  2.2*2 14.4 50
2CMT310/01 3*2 15.6 55
2CB160/01 no panel 1.5*2 14.4 53
 2CBT160/01  1.5*2 14.4 53
2CB210/01 no panel 2*2 16.8 57.3
2U 5SV-280/9T 2.8 * 2 16.8 103.4
 • مدل هاي (No Panel)بدون تابلو کنترل می باشند.
 • بوسترپمپ هاي فاقد منبع تحت فشار هستند.
 • درمدلهاي ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

سیستم های دور ثابت و دور متغیر مارک Pentax ساخت ایتالیا

دامنه فشار نوع ولتاژ قدرت (KW) مدل
1-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.8 HIDROMATIC-H1  ست کنترل دور ثابت
1-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.8 HIDROTANK-H1
0-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.1 FCP109
0-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.5 FCP111
0-16 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز و سه فاز 3 IPFC114
0-16 ورودی: سه فاز / خروجی: سه فاز 3 IPFC309
0-25 مبدل فشار SDP

فواید استفاده از سیستم هاي دورمتغیر پنتاکسدر سیستم هاي پمپاژ و آبرسانی:

 • کاهش مصرف برق
 • سهولت در نصب
 • داراي حفاظت دربرابر نوسان برق
 • حفاظت از الکتروپمپ دوم دربرابر نوسان برق و خشک کارکردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه
 • جلوگیري از خشک کارکردن
 • کاهش صداي سیستم پمپاژ و آبرسانی
 • داراي راه انداز نرم
 • قابل نصب برروي الکتروپمپ و برروي دیوار