کفکش Vackson

مدل توان (KW)  ارتفاع (متر) خروجی (اینچ) آبدهی(m3/h)
 VKSPA2-50/5  0.9  53  “1
 VKSPA2-60/6  1.1  65  “1
 QDX1.5-17-0.37  0.37  17  – 1.5
 QDX1.5-25-0.55  0.55  25  – 1.5
 QDX1.5-32-0.75  0.55  32  – 1.5
 QDX10-16-0.75  0.75  16  – 10

 

لجن کش Vackson

مدل توان (KW)  ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
 VKV 1100 F  1.1  12  “2
 VKV 1300 F  1.3  15  “2
 VKV 1800 F 1.8  12  “3
 VKMV-7 S  0.55  7
 VKMV-9 S  0.75  9
 VKMV-11 S 1.1  11.2
 VKMV-14 S  1.5  14.1
 VKMV-18 S 2.23 17.7

 

شناور Vackson

مدل توان (HP)  ارتفاع (متر) خروجی (اینچ) نوع فاز
4VKM 10/10  2  60  “2 تک فاز
4VKM 10/14  3  100  “2 تک فاز
4VKM 5/17  2  106  “1.5 تک فاز
4VKM 5/21  3  131  “1.5 تک فاز
4VKM 4/8  0.75  58  “1.5 تک فاز