بوستر پمپ

abresani3-fill-300x231

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV09 2 متغیر 54 8 2×1.1 60
بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV10 2 متغیر 65 8 2×1.1 100
بوسترپمپ آتش نشانی Pentax CBT 600 2 ثابت 70 15 2×4

 

abresani1-fill-300x225

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 10SV08 2 متغیر 55 16 2×3 100

 

abresani-2-fill-300x343

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Pentax CBT310 2 متغیر 60 12 2×2.2 100

atashneshani-fill-300x284

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آتش نشانی Pumpiran ETA 40-200 2 ثابت 52 30 2×11 200

 

vewfdwe-fill-310x233

 

Usvsdsntitled-1ittui-fill-310x233

مدل دور قدرت

KW

وضعیت ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

 بوستر پمپ آبرسانی  متغییر  7.5  اتوماتیک  59-86  12-22

Untitletrrtd-1-fill-310x233

 

 

Untisdfstled-1---Copy-fill-310x233

 

 

 

 

 

 

 

مدل دور قدرت

KW

وضعیت ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

مخزن

L

 بوستر پمپ آبرسانی  ثابت  1.5  اتوماتیک  56  2.5  80

 

bbbbbbbb-fill-500x300

ارتفاع

m

  ظرفیت آبدهی m3.h   قطر خروجی mm  وضعیت  قدرت KW  دور  مدل
 5-90  5-1800  32-300  اتوماتیک  18.5  ثابت  بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آبیاران

 

ccccc_copy-fill-300x180

 

ddddddddddddddddddd-fill-300x180

ارتفاع

m

ظرفیت آبدهی

m3.h

قطر خروجی

mm

قدرت

KW

دور مدل
5-90 5-1800 32-300 5.5 متغییر بوستر پمپ آبرسانی

بوستر پمپ LOWARA

lowara-fill-400x343

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی]

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1/2 1 1/2 28 115 2 x 5.5  2 x SV809F40T LOWARA GMD 20

بوستر پمپ PENTAX

pentax-fill-300x343

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1 1/4 21.6 72.5 2 x 3 2 x U7S-300/6T PENTAX

 بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

 مدل توان(HP) حداکثر آبدهی(m3/h)  حداکثر ارتفاع(m)
2CMT210/01  2.2*2 14.4 50
2CMT310/01 3*2 15.6 55
2CB160/01 1.5*2 14.4 53
 2CBT160/01  1.5*2 14.4 53
2CB210/01 2*2 16.8 57.3
2CBT210/01 2*2 16.8 57.3
2U 5SV-280/9T 2.8 * 2 16.8 103.4

 

بوسترپمپ های پنتاکس

مدل   مدل
2XCMT550/00 2XCB160/00
2XCMT310/00 2XCB210/00
2XCMT310/01 2XCB210/01
2XCM210/00 2XCBT160/01
2XCMT210/00 2XCBT210/00
2XCMT210/01 2XCBT210/01
2XMBT300/00 2XCBT310/00
2XU5S-80/3 2XCBT310/01
2XU5S-200/7T 2XCBT160/01
2XU3S-120/6 2XCBT400/01
2XU5S-180/6 2XCBT600/01
2XU5S-180/6T 2XCBT751/01
2XU7S-300/6T 2XCBT800/00
2XU5SV-150/5T 2XCAB150/00
2XU5SV-180/6T 2XCABT150/00
2XU5SV-200/7T 2XCABT200/00
2XU5SV-280/9T 2XCAB200/00
2XU7SV-350/7T 2XCMT400/00

بوستر پمپ های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا

L23-Booster-Price

ارتفاع
(m)
آبدهی
(L/min)
توان
(kw)
  شرح   مدل
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T
50-20 40-140 2 x 0.75 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T
48-20 40-120 1 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر تک پمپه تک فاز TKS/4HM9ZT
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز GTKS20/4HM9ZT
60-115 160-460 2×4 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/SV809F40T
  • بوستر پمپ های فوق فاقد منبع تحت فشار می باشند.


الکتروپمپ های بوستر مارکPentax ساخت ایتالیا

pm45s

 

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

نوع پمپ مدل
1 1 2.4 35 0.5 پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی PM45/S
1 1 3.6 47 1 پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی CAM100/00/S

 بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
50 14.4 2 x 2.2 2CMT210/00
55.9 15.6 2 x 3 2CMT310/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/01
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/00

 * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .

 * در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

 بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/01
64 18 2 x 3 2CBT310/00
64 18 2 x 3 2CBT310/01
66.9 27 2 x 4 2CBT400/00
66.9 27 2 x 4 2CBT400/01
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/00
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/01
89.5 30 2 x 7.5 2CBT751/01
94.2 33 2 x 9 2CBT900/00
94.2 33 2 x 9 2CBT900/01
55.3 9.6 2 x 1 2U 3S-100/5
66.6 9.6 2 x 1.2 2U 3S-120/6
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7T
34 16.8 2 x 0.8 2U 5S-80/3
45.5 16.8 2 x 1.2 2U 5S-120/4
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5S-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5S-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5S-200/7T
35.6 21.6 2 x 1.2 2U 7S-120/3
48 21.6 2 x 1.8 2U 7S-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7S-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7S-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7S-350/7T
35.6 28.8 2 x 1.5 2U 9S-150/3T
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5SV-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5SV-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5SV-200/7T
92.1 16.8 2 x 2.5 2U 5SV-250/8T

   * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد.

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

بوستر ست های دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP)  مدل
103.4 16.8 2 x 2.8 2U 5SV-280/9T
114.2 16.8 2 x 3 2U 5SV-300/10T
125.1 16.8 2 x 3.5 2U 5SV-350/11T
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7SV-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7SV-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7SV-350/7T
109 31.2 2 x 5 2U 9SV-500/9T
122 31.2 2 x 5.5 2U 9SV-550/10T
35.7 52.8 2 x 2.5 2U 18SV-250/3T
47.9 52.8 2 x 4 2U 18SV-400/4T
58.1 52.8 2 x 4.5 2U 18SV-450/5T
70.5 52.8 2 x 5.5 2U 18SV-550/6T
95.9 52.8 2 x 7.5 2U 18SV-750/8T
106.4 52.8 2 x 9 2U 18SV-900/9T

 *  بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

 بوستر پمپ های چین

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

KW HP

نوع پمپ مدل
1 1 40 35 0.15 0.2 بوستر پمپ خود مکش خانگی PW-139EA