هايدرووار ( Hydrovar) مارک Lowara ساخت ايتاليا

L32-Hydrovar

 

نوع منبع تغذیه

قدرت

(KW)

 مدل
 تكفاز  1.5  HV 2.1

تكفاز

 2.2  HV 2.2
 سه فاز  2.2  HV 3.2

سه فاز

 3  HV 3.3
 سه فاز  4  HV 3.4
 سه فاز  5.5  HV 3.5

سه فاز

 7.5  HV 3.7
 سه فاز  11  HV 3.11

سه فاز

 15  HV 3.15
 سه فاز  18.5  HV 3.18

سه فاز

 22  HV 3.22
 سه فاز  30  HV 3.30-W

سه فاز

 37  HV 3.37-W
 سه فاز  45  HV 3.45-W
  • تذکر: ردیف های از 1 تا 8 به همراه PTC، Label و ترمینال های مربوطه و بست جهت نصب می باشند. موارد 9 تا 11 بدون بست می باشند.
  • موارد 12 تا 14 جهت نصب بر روی دیوار می باشند.

 

 تابلو کنترل ها جهت الکترو پمپ های شناور مارک Lowara

L30-Control Panel L30-Control Panel_2-fill-225x240 L30-Control-Panel_3-fill-145x240
 QPC  QTD  QSM

 

 
محدوده جریان الکتریکی(آمپر)
توان(kw)
نوع تابلو
مدل
9.2
1.1
تابلو کنترل تک فاز
QSM/11
9
1.1
تابلو کنترل تک فاز جهت شناور
QPC/11
11
1.5
تابلو کنترل تک فاز جهت شناور
QPC/15
16
2.2
تابلو کنترل تک فاز
QPC/22
6-10
3
تابلو کنترل سه فاز
QTD/30
9-12
4
تابلو کنترل سه فاز
QTD/40
9-15
5.5
تابلو کنترل سه فاز
QTD/55
23-14
9.2
تابلو کنترل سه فاز
QTD/92
  • تمام تابلو کنترل های فوق دارای حفاظت IP54 می باشند.

 سیستم های دور متغیر مارک Pentax ساخت ایتالیا

 

دامنه فشار

نوع ولتاژ

قدرت

مدل

(KW)

0-16

ورودی : تکفاز

خروجی : تکفاز و سه فاز

1.1

               FCP109

0-16

ورودی : تکفاز

خروجی : تکفاز و سه فاز

3

            IPFC114

0-16

ورودی : سه فاز

خروجی : سه فاز

3

                IPFC309

0-16

              SDP مبدل فشار

           

 فواید استفاده از سیستم های دور متغیر پنتاکس در سیستم های پمپاژ و آبرسانی :

 *   کاهش مصرف برق 

 *   سهولت در نصب

 *  دارای حفاظت در برابر نوسان برق

 *  جلوگیری از خشک کار کردن

*  کاهش صدای سیستم پمپاژو آبرسانی 

*  دارای راه انداز نرم 

*حفاظت از الکتروپمپ دوم در برابر نوسان برق و خشک کار کردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه

*  قابل نصب بر روی الکتروپمپ و بر روی دیوار

 

                  سیستم ها و قطعات کنترلی ساخت چین

S19-Control-pump-stream

 

عنوان کالا

مدل

کلید کنترلی

BSK-2         (PC-2)

کلید کنترلی رو پیچ

S-K-8-A      (PC-9)

کلید کنترلی تو پیچ

S-K-8-B     (PC-9)

فلوتر تکفاز با کابل 2 متری

SK-5A        (PC-8)

فلوتر تکفاز با کابل 3 متری

SK-5A        (PC-8)

فلوتر تکفاز با کابل 5 متری

SK-5A        (PC-8)

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

DSK-1        (PC-10)

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

DSK-2        (PC-13)

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

DSK-3        (PC-12)

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

DSK-5        (PC-15)

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

PC-10P

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

PC-19A

سیستم کنترل پمپ اتوماتیک

PC-13B

                 

 منابع تحت فشار چین

 

نوع منبع

ظرفیت
(لیتر)

مدل منبع

عمودی ایستاده

4

VT/4

8

VT/8

19

VT/19

24

VT/24

36

VT/36

50

VT/50

60

VT/60

80

VT/80

100

VT/100

افقی

19

CF/19

24

CF/24

36

CF/36

50

CF/50

60

CF/60

80

CF/80

100

CF/100

کروی

24

RT/24

کروی عدسی

24

SF/24

عمودی استنلس استیل

19

SVT/19

24

SVT/24

افقی استنلس استیل

19

SCF/19

24

SCF/24

 

مدل تیوپ
(لیتر)

24  لیتری

50  لیتری

100  لیتری

 

 پنج راهی،سوپاپ و شیرهای یکطرفه چین

 

S20-VALVE-fill-89x500

سایز
(اینچ)

مدل

نام

1

CD-A1018

پنج راهی

1

CD-B2007

سوپاپ برنجی

1 ¼

1 ½

2

3

1

CD-B2004

سوپاپ تمام برنجی

1 ¼

1 ½

2

3

½

CD-B2002

شیر یکطرفه برنجی

¾

1

1 ¼

1 ½

2

3

½

CD-B3005

شیر یکطرفه تمام برنجی

¾

1

1 ¼

1 ½

2

3