الکتروپمپ های EBARA

 

BEST-fill-179x220

الكترو پمپ هاي شناور و كف كش و لجن كش

 

الکتروپمپ کف کش چدنی
الکتروپمپ لجن کش پروانه نیمه باز چدنی
الکتروپمپ لجن کش چدنی
الکتروپمپ لجن کش نیمه استیل
الکترو پمپ شناور استنلس استیل “6
الکترو پمپ شناور استنلس استیل “8
پمپ شناور طبقاتی سانتریفوژ
پمپ شناور طبقاتی استیل
الکتروموتور شناور قابل سیم پیچی
الکتروپمپ لجن کش تمام استیل
الکتروپمپ لجن کش تمام استیل
الکتروپمپ لجن کش چدنی
الکتروپمپ لجن کش چدنی با خردکن
الکتروپمپ کف کش تمام استیل
الکتروپمپ شناور تمام استیل
الکتروپمپ کف کش
الکتروپمپ لجن کش سفارشی
میکسر مستغرق
فلوتر
DWO-fill-200x172

الكترو پمپ هاي استاندارد و صنعتي

 

الکترو پمپ سانتریفوژ تمام استیل تک پروانه
الکترو پمپ سانتریفوژ استیل تک پروانه
الکترو پمپ سانتریفوژ تمام استیل دو پروانه
الکترو پمپ سانتریفوژ استیل دو پروانه
الکترو پمپ سانتریفوژ استیل 316
الکترو پمپ سانتریفوژ افقی طبقاتی
الکترو پمپ استیل خطی
الکترو پمپ سانتریفوژ استیل پروانه باز
الکترو پمپ خودمکش استیل
الکترو پمپ خودمکش تمام استیل
پمپ سانتریفوژ طبقاتی استیل افقی
الکتروپمپ افقی سانتریفوژ
الکتروپمپ افقی خود مکش
الکتروپمپ سانتریفوژ دو پروانه
الکتروپمپ سانتریفوژ تک پروانه
الکتروپمپ سانتریفوژ تک پروانه
الکتروپمپ سانتریفوژ تک پروانه
الکتروپمپ سانتریفوژ تک پروانه
الکتروپمپ محیطی چدنی
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی
الکتروپمپ سیرکولاتور مصارف خانگی
الکتروپمپ خودمکش استخری
GPE-fill-200x269

الكترو پمپ هاي تاسيساتي و بوستر پمپ

 

الکتروپمپ عمودی طبقاتی تمام استیل
الکتروپمپ سانتریفوژ طبقاتی تمام استیل
بوستر پمپ دو پمپه دور ثابت
بوستر پمپ سه پمپه دور ثابت
بوستر پمپ دور متغیر
بوستر پمپ کابینتی تکفاز دور متغیر
FSA-fill-250x199
الكترو پمپ هاي پروژه اي

الکتروپمپهای سانتریفوژ چدنی
الکتروپمپهای سانتریفوژ استیل
الکتروپمپهای دو مکشه