انواع کارواش

 

 انواع کارواش صنعتی

loncin-fill-350x385

 

 

قدرت HP دور موتور (مقدار فشار (بار کارواش
5/5 1500 LONCIN گیربکس دار بنزینی 100 اینتر ایتالیا
5/5 1500 LONCIN گیربکس دار بنزینی 110 برتونلی ایتالیا

1-fill-400x300

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 5/5 1500 200 اینتر ایتالیا
3 5/5 1500 200 برتونلی ایتالیا

200barinter-fill-300x348

 

 

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 5/5 1500 200 اینتر ایتالیا

200barber-fill-300x365

 

 

 

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 5/5 1500 200 برتونلی ایتالیا

100barinter-fill-300x366

 

 

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 2/2 1500 100 اینتر ایتالیا
1 2/2 1500 100 اینتر ایتالیا

 

100barberton-fill-300x365

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 2/2 1500 110 برتونلی ایتالیا
1 2/2 1500 110 برتونلی ایتالیا

 کارواش های ANNOVI ایتالیا

عکس محصول  آبدهی(l/min)  فشار(bar)  توان(kW)  نوع الکترو پمپ مدل
6 100 1.3 تکفاز MOD-112
 116

 

6 100 1.3 تکفاز MOD-116
6.2 110 1.4 تکفاز MOD-141
 142

 

6.2 110 1.4 تکفاز MOD-142
 240

 

6 120 1.5 تکفاز MOD-240
6 120 1.5 تکفاز MOD-260
6.2 130 1.7 تکفاز MOD-320
 383

 

6.2 130 1.7 تکفاز MOD-383
 388

 

6.2 130 1.7 تکفاز MOD-388
6.5 130 1.8 تکفاز MOD-430
7.8 150 2.5 تکفاز MOD-450
10 160 3.1 تکفاز MOD-595
8.3 130 2.2 تکفاز MOD-610
12 200 9 سه فاز MOD-955
9 140 1.95 تکفاز MOD-3550
10 150 1.25 تکفاز MOD-4550
10 150 3 سه فاز MOD-6650
15 200 5.5 سه فاز MOD-7870
15 250 7.5 سه فاز MOD-8880

 کارواش های HYUNDAI

مدل  مشخصات فنی متعلقات دستگاه عکس محصول
PW-1310 IM 1300 وات
100 بار
5.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-PW1310-fill-116x150

 

PW-1410 IM 1400 وات
100 بار
5.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-PW1410-fill-122x150

 

HP-1814 IM 1800 وات
140 بار
6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP-1814-fill-125x150

 

HP-2015 IM 2000 وات
150 بار
6.6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP2015-fill-117x150

 

HP1415-PW 1400 وات
100 بار
5.5 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-HP1415-fill-114x150

 

HP1636-PW 1600 وات
130 بار
6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-HP-1636-fill-117x150

 

HP1847-PW 1800 وات
140 بار
6.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP1847-fill-117x150

 

HP2057-PW 2000 وات
150 بار
6.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP2057-fill-122x150

 

 

کارواش های Kärcher

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
K2.100 کارواش 1300 وات
100 بار
K_2_100-fill-150x150

 

K2.110 کارواش 1300 وات
100 بار
 K_2110-fill-150x150

 

K2.20 کارواش 1400 وات
110 بار
 K2_20M-fill-150x150

 

کارواش K2.98 1500 وات
110 بار
 K_2_98_M_plus-fill-150x150

 

K3.500 کارواش 1800 وات
120 بار
 K_3_500-fill-150x150

 

K4.600 کارواش 1900 وات
130 بار

 K_4_600-fill-150x150

 

K5.600 کارواش 2100 وات
140 بار
 K_5_600-fill-150x150

 

K7.91 کارواش 2600 وات
160 بار
 K_7_91_MD-fill-150x150

 

K7.650 کارواش 3000 وات
160 بار
 K_7_700-fill-150x150

 

 

 بخارشور Kärcher

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
بخارشور SC1.020 1500 وات
1 لیتر
 SC_1020-fill-150x150

 

بخارشور وکیوم دار SV1902 2300 وات
1.2 لیتر
 SV_1902-fill-150x150

 

موکت شور WD5.200 1400 وات
4 لیتر
 SE_5100-fill-150x150

 

 

 جاروبرقی های Kärcher

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
جاروبرقی WD2.200 1200 وات
12 لیتر
 WD_2200-fill-150x150

 

جاروبرقی WD3.300 1400 وات
17 لیتر
 WD_3300_M-fill-150x150

 

جاروبرقی WD5.200 1600 وات
25 لیتر
 WD_5200_M-fill-150x150

 

کارواش های آب سرد و آب گرم پمپک (PUMPAK)

مدل دستگاه ولتاژ قدرت دمای آب ورودی فشار آب خروجی دستگاه مصرف آب در دقیقه تصویر محصول
TQ20 230V~50Hz 2100W 40 c° 130 بار 7.5L TQ20-fill-150x200
Hurricane 230V~50Hz 2400W 40 c° 145 بار 8 or 15L Hurricane-fill-133x200
Rio 230V~50Hz 2300W 40 c° 145 بار 7.5L Rio-fill-150x200
Eagle 230V~50Hz 2800W 40 c° 160 بار 8.5L Eagle_28-fill-160x200
NPX4 230V~50Hz 3200W 40 c° 150 بار 11L NPX4-fill-120x200
Danubio 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 11L Danubio-fill-160x200
Tekna 4 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L Tekna-fill-150x150
missouri 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 9.5L Missouri-fill-150x200
victoria 400V~50Hz 5000-8400W 40 c° 180 بار 15L Victoria-fill-150x200
LKX 400V~50Hz 5500 W 40 c° 150 بار 15L LKX-fill-150x200
EW-170 bar 230V~50Hz 2100 W 40 c° 170 بار 7.5L EW_170-fill-180x120
Tekna Hyper T 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L  –
Vulcano 230V 300W 21L  –
Independent 1900 130V 2.5PH 8.5L  –
Independent 2300 160V 5.5PH 9L  –

 

کارواش های صنعتی PUMPAK

PNC-11-11-S-fill-400x285

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
PNC 04/10S VB 135 1 0.7 100 4 1450
PNC 06/10S VB 136 1.5 1.1 100 6
PNC 11/11S VB 135 3.1 2.3 110 11
PNC 13/15S VB 135 5.0 3.7 150 13
PKC 13/17S VB 75 5.7 4.2 170 13

MC-15-20-S-fill-400x264

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MC 15/20S VB 75 7.7 5.7 200 15 1450
MKC 15/28S VB 285 10.8 7.9 280 15 1450
MWC 15/20S pulsar 3 5.1 3.8 200 10 950
MWC 15/20S pulsar 3 7.7 5.7 200 15 1450

GC-30-20-S-fill-400x270

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GC 38/15S VB 280 14.6 10.7 150 38 1450
GKC 17/35S VB 350 15.3 11.2 350 17 1450
GKC 19/40S VB 350 19.5 14.3 400 19 1450
GHC 16/50S VB 53 20.5 15.1 500 16 1450
GWC 30/20S VB 350 10.1 7.4 200 19.7 950
GWC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GWC 50/12S VB 80/150 9.7 7.1 120 19.7 950
GWC 50/12S VB 80/150 14.8 10.9 120 48 1450

– NX-35-300-R-fill-400x262

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
NX 35/300R VB 280 26.2 19.2 300 34 1450
NX 75/150R VB 80/150 28.8 21 150 75 1450

V-130-120-R-fill-400x288

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
V 130/120 R VB 200/150 38.5 28.3 120 125 1000
VX-B 130/160 R VB 200/150 51 38 160 124 1000
VX-B 160/130 R VB 200/150 51 38 130 154 1000

PENTA-C-58-300-fill-400x268

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
PENTA-C 58/300 VB 53 44.6 32.8 300 58 1450
PENTA-C 70/200 VB 53 36.4 26.8 200 71 1450
PENTA-C 30/500 VB 53 38.5 28.3 500 30 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GAMMA-IL 103 VB 200/150 27.4 20.2 100 107 600
GAMMA-IL 200 VB 450/200 42 31 80 202 600

 

پمپهای استنلس استیل شیر فشار شکن قدرت حداکثر فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MSC 20/20S VB26 Aisi316 10.3 7.5 200 20 1450
GSC 27/20S VB26 Aisi316 13.8 10.2 200 27
GSC 34/20S VB26 Aisi 316 17.4 12.8 200 34
GSC 42/15S VB26 Aisi316 16.1 11.9 150 42

 

 

Couple-200-Bar-fill-300x336

 

قیمت پمپ های کوپله کامل پمپاک (شامل شیر فشار شکن، شاسی، شلنگ، تفنگ، لانس و نازل)
 110 Bar 1 phase 110 Bar 3 phase
150 Bar 170 Bar
200 Bar 280 Bar
350 Bar 500 Bar 16 litre
400 Bar 500 Bar 30 litre

پمپ های کارواش چین

S17-Washers

 

 

 

 

دورموتور(rpm) میزان آبدهی(l/min) حداکثر فشار خروجی(Bar) توانمصرفی(hp) مدل
3400 12.6 186 6.5 3WZ-1507A
3400 15.3 220 9 3WZ-1509A

 

توان مصرفی(hp) میزان آبدهی(l/min) (Bar)حداکثر فشار خروجی مدل
1.2 6 105 QL-2100F
1.5 6 135 QL- 3100F
1.2 6 140 APW-HA-70
1.7 6 160 APW-HA-100
1.9 6 165 APW-VE-110
2 6 135 APW-VQB-90P
2.7 6 165 APW-VQB-110P
2 6 135 APW-VQA-90P
2.5 5.8 160 APW-VQA-110P
3.4 7 195 APW-VQA-130P
1.65 5.5 100 YLQ-20S-100
1.78 5.5 100 YLQ-26S-100
2.33 6.67 150 YLQ-16S-150

 کارواش مارک INTERPUMP ساخت ایتالیا

مدل توان

(hp)

آبدهی

(لیتر بر دقیقه)

فشار

(Bar)

دور موتور

(rpm)

 

 

W 98 3 11 100 1,450
EL 1411 4 11 140 1,450
WS 151 5.5 15 150 1,450
E3B1515 5.8 15 150 1,450
W 16 15 35 160 1,000
WS 201 7.5 15 200 1,450
E3B2515 10 15 250 1,450
W 5015 20 15 500 1,450
H M شیر فشار شکن 5/14 200

 

پمپ های مارک Annovi Reverberi ساخت ایتالیا

 

 

آبدهی

(l/min)

فشار

(bar)

توان

(kW)

نوع

پمپ

نوع

الکتروپمپ

مدل
6.5 110 1.3 تکغاز MOD-117
6.5 120 1.5 تکغاز MOD-143
7 125 1.6 تکغاز MOD-381
7.3 135 1.8 الکتروپمپ کارواش تکغاز MOD-391
7.3 140 2 تکغاز MOD-481
7.5 145 2.1 تکغاز MOD-491
10 160 2.8 تکغاز MOD-590

8.3 130 2.2 تکغاز MOD-610
8 150 3 الکتروپمپ کارواش تکغاز MOD-650
12 200 9 سه فاز MOD-955
9 140 1.95 تکغاز MOD-3550
10 150 1.25 الکتروپمپ کارواش با خروجی آب داغ تکغاز MOD-4550
10 150 3 سه فاز MOD-6650
15 200 5.5 سه فاز MOD-7870

15 250 7.5 سه فاز MOD-888O

 الکتروپمپ های پیستونی کوپله فاریک مارک Annovi Reverberi ایتالیا

آبدهی(l/min) فشار (bar) توان (HP) نوع پمپ نوع الکتروپمپ مدل
11 70 2 پمپ تک کارواش با رگولاتور XT11.07-N
11 90 2.5 XT11.09-N
11 110 3 XMT11.11
11 170 5 XM11.17
15 150 5.5 RW 15.15
15 200 7.5 RW 15.20H
15 500 20 SHP15.50
8 100 1.2 الکتروپمپ کارواش تک فاز HPN8.10-TSS-EM
HPN8.10-REG/TSS-EM
120 2.5 HPE8.12A-EM
11 110 3 HXM11.11EM
HXM11.11EM+TSS
سه فاز HXM11.11ET
HXM11.11ET+TSS
15 15 5.5 HRK15.15 ET
HRK15.15 ET+TSS
15 200 7.5 HRK 15.20H ET
HRK 15.20H ET+TSS
HRW 15.20H
HRW 15.20H+TSS
  • الکتروپمپ های با پسوند TTS دارای سیستم قطع کن اتوماتیک (Total Automatic System) کلید قطع و وصل و 5 متر کابل میباشد .
  • کلیه الکتروپمپ ها دارای رگلاتور تنظیم فشار میباشند .

 تجهیزات جانبی

حداکثر آبدهی (Lit/rrin) فشار(Bar) مدل
40 250 لانس 70 سانتی متری MOD.RE70
40 250 لانس 90 سانتی متری MOD.RE90
40 250 لانس 120 سانتی متری MOD.RE120
30 255 تفنگ اتوماتیک GUN-MV2005
30 350 تفنگ اتوماتیک GUN-MV2001

22.3 600 نازل 4 میلی متری MEG 1504

25.1 600 نازل 4.5 میلی متری MEG 15045
27.9 600 نازل 5 میلی متری MEG 1505