الکترو پمپ های کف کش سریDOCمارک LOWARAساخت ایتالیا

L21-DOMO-&-DOC_2

مدل

نوع پمپ

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

( hp)

 DOC 3 کف کش تک فاز

1 ¼

 7.5  6.3  0.33
 DOC 7 کف کش تک فاز

1 ¼

 13.5  10.7  0.75
 • توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
 • کاربرد تخليه زيرزمين ها و پس آب ها، تخليه مخازن
 • انتقال اجسام جامد تا 20 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه IP68 کلاس B
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی
جنس
پروانه
جنس
بدنه
پمپ
نوع
حفاظت
و عایق

عمق نفوذ
در مایع
(m)
قطرخروجی
)رانش(
(mm)
قطر ورودی
)مکش(
(mm)
انتقال
اجسام
جامد
دماي
مایع
حداکثر فشار(Bar) توان(kw) حداکثر
ارتفاع(m)
حداکثر
آبدهی
(m³/h)
کاربرد عنوان پمپ سری
تکنوپلیمر نوریل تکنوپلیمر (نوریل) IP68 و کلاسB 5 متر 32 تا 20 mm کمتر از 40 درجه -0.25 0.55 11 13.5 تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن پمپهاي شناور کفکش DOC

 

 الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

L20-DIWA&DL&DN_2

 

 

 

مدل

 نوع ولتاژ

 دهانه خروجی

 (اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

 حداکثر ارتفاع

(m)

  قدرت

(hp)

DIWA 05

تک فاز

1 ½

15

10.9

0.75
DIWA 07

تک فاز

1 ½

18

14

1

DIWA 11

تک فاز

1 ½

22.5

16.1

1.5

DIWA 05T سه فاز

1 ½

15

10.9

0.75
DIWA 11T سه فاز

1 ½

22.5

16.1

1.5

DIWA 15T سه فاز

1 ½

25.2

20.6

2

 •  کاربرد تخليه آب انبار و پس آب، آبياری
 • انتقال اجسام جامد 8 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68 کلاس F
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

 

الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

L20-DIWA&DL&DN

 

 

مدل

نوع ولتاژ

جنس پروانه

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

DNM 120 کفکش تک فاز استیل + لاستیک نیتریل 1  ¼

16.8

22

1

DNM 115 کفکش تک فاز استیل + لاستیک نیتریل 1  ¼

15

16.2

0.8

 • کاربرد تخليه آب هاي گل آلود به همراه خاك باطلاقی
 • انتقال اجسام جامد 7 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

 الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentaxساخت ایتالیا

dp-g-fill-110x181

 مدل

دهانه خروجی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع

توان

(اینچ)

(m³/h)

(m)

( hp)
DP 100

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 100G

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 80

1  ¼

12

10.3 1.15
DP 80G

1  ¼

12

10.3 1.15
DP 60

1

7.2

8.5

0.53
DP 60G

1

7.2

8.5

0.53
DP 40

1

4.8

6.1

0.27
DP 40G

1

4.8

6.1

0.27
 • پمپ های کف کشی که پسوند G دارند ، دارای فلوتر می باشند.

الکترو پمپ های کفکش فلوتردار چین

 

stream-pump-11

مدل نوع الکتروپمپ دهانه خروجی (اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (اسب)
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز 1 6 24 0/5
QDX1.5-25-0.55F کفکش تک فاز 1 7/2 28 0/75
QDX1.5-32-0.75F کفکش تک فاز 1 7/5 35 1
QDX3-30-1.1F کفکش تک فاز 1 7 33 1/5
QDX3-18-0.55F کفکش تک فاز 1% 8 25 0/75
QDX3-24-0.75F کفکش تک فاز 1% 9 30 1
QDX10-12-0.55F کفکش تک فاز 1% 15 16 0/75
QDX8-18-0.75F کفکش تک فاز 1% 13 25 1
QDX10-16-0.75F کفکش تک فاز 2 15 20 1
QDX25-6-0.75F کفکش تک فاز 3 30 8 1
QDX40-6-1.1F کفکش تک فاز 3 55 9 1/5
QDX15-14-1.1F کفکش تک فاز 2 24 23 1/5

 

 

 کفکش های کوچک12 و 24 ولتی برق مستقیم(DC)چین

 

مدل

ولتاژ مورد نیاز  (ولت)

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(وات)

BL-2524N

24 مستقیم

25

70

5

50

BL-2512N

24 مستقیم

25

70

5

50

 

الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چین

SPS-700F SPA-1100F SPA-450 SPA6-282-1.1 SPA6-393-1.5F SPP-370F SPA-1.5-1000F
 SPS-700F SPA-1100F SPA-450  SPA6-282-1.1  SPA6-393-1.5F  SPP-370F  SPA-1.5-1000F 
دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
3 35 9 1/5 کفکش چدن SPA1100
1 ¼ 8/4 8 0/5 کفکش پلاستیکی SPP- 370F
2 13 9 0/55 کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
1 3.9 10 0.6 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
3 42 17 3 کفکشبدنه استیل SVQ2200
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F
 •     کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 •    کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 •    کفکش های مدل  SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F  ﻫمراه با خازن و کلید برق می باشند.

الکترو پمپ های کف کش استیل مارک stream

 

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
1 ¼ 5/4 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
1 ¼ 5/4 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
1 ¼ 5/4 55 1/25 کفکش شناور 5 اینچ SCM5
1 ¼ 5/4 66 1/5 کفکش شناور 5 اینچ SCM6
1 ¼ 5/4 77 1/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
1 ¼ 5/4 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200

الکترو پمپ های کفکش و فواره ای استنلس استیل چین

S11-q75054

 

 

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپ مدل
1 , 1 ¼ 125 6/5 400 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q40054
1 , 1 ¼ 142 7/5 550 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q55054
1 , 1 ¼ 184 8/5 750 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q75054
1 , 1 ¼ 217 9 900 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q90054
1 , 1 ¼,1 ½ 258 11 1100 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q1100B54
 • تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68  می باشند.

پمپ های کفکش شناور ارتفاع بالا چین

S10-REM-fill-183x200

 

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
2 10 70 5 QX10-70-4
2 15 60 7/5 QX15-60Z-5.5
2 12/5 80 7/5 QX12.5-80-5.5
2 20 80 10 QX20-80-7.5
2 12/5 100 10 QX12.5-100-7.5
2 40 40 10 QX40-40-7.5
2 20 100 12/5 QX20-100-9.2
2 12/5 120 12/5 QX12.5-120-9.2
2/5 20 99 15 QXN20-99/3-11
2 40 60 18 QXN40-60/2-13
2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
3 30 150 34 QXN30-150/3-25
4 60 90 34 QXN60-90/3-25
3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
2 20 62 5/5 QX12.5-55-4T

 

 •     خروجی کلیه کفکش های فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 •     چدن پروانه سری QXN و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

الکترو پمپ های کفکش چین 

 stream-pump-11

 

دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپ مدل
1 4 12 0.37 کفکش تک فاز QDX1.5-12-0.25
1 6 17.5 0.5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37
1 4.5 25.5 0.75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55
1 6 32.5 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75
1 9.5 30 1.5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1
7.9 19.5 0.75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55
9 25 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75
15 18.5 0.75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55
15 20 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75
2 22 8 0.75 کفکش تک فاز QDX15-7-0.55
2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75
36 12 1 کفکش تک فاز QDX15-10-0.75
3 32 9.5 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75
2 52 10 1.5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1

28 17 1.5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1
16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 15 35 3 کفکش سه فاز QX10-34-2.2T
2 20 58 5.5 کفکش سه فاز QX12.5-50-4
2 20 83 7.5 کفکش سه فاز QX12.5-60-5.5

 پمپ های کفکش فدک پمپ

 

 fadak

مدل
Type
قدرت حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع خروجی بر حسب
KW HP M3/H متر اینچ
F42/2 3/7 5/5 20 42 2
F54/2 5/5 7/5 20 54 2
F72/3 7/5 10 20 72 2
F92/3 9/2 12/5 20 92 2
F120/4 11 15 20 92 2
F150/5 13 17/5 20 150 2
F180/6 15 20 20 180 2
F16/1 3/7 5/5 50 16 3
F27/1 3/7 5/5 35 27 3
F54/2 7/5 10 35 54 3
F72/3 9/2 12/5 35 72 3
F92/3 11 15 35 92 3
F120/4 13 17/5 35 120 3
F150/5 15 20 35 150 3
F22/1B 5/5 7/5 90 22 4
F32/1 5/5 7/5 50 32 4
F32/1B 7/5 10 90 32 4
F54/2 9/2 12/5 50 54 4
F54/2B 13 17/5 90 54 4
F72/3 11 15 50 72 4
F92/3 13 17/5 50 92 4
F120/4 15 20 50 120 4
F32/1 11 15 140 32 6
F22/1 11 15 200 22 6
F32/1B

سفارشی

15 20 240 32 6

راد پمپ

 rad_pumps_20091021_1323487352-fill-200x209
مشخصات مدل

اینچ

آمپر

دبی (آبدهی)

حداکثر ارتفاع


کف کش دوجداره پروانه استیل 4/1 1 1/4″ 4 200 14
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/3 1 1/4″ 4 120 35
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/4 1 1/4″ 5.3 120 45
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/5 1 1/4″ 5.4 120 55
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/6 1 1/4″ 7.4 120 65
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/8 1 1/4″ 8.2 120 90
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/1 2″ 12 420 12
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/2 2″ 5 270 28
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/3 2″ 6.3 270 38
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/4 2″ 8.9 270 48
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/5 2″ 11 290 58
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/6 2″ 12.5 290 68
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/1 3″ 14.5 750 13
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/2 3″ 11 550 22
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/3 3″ 8.8 550 33
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/5 3″ 14 430 44