کارواش های آب سرد و آب گرم پمپک (PUMPAK)

مدل دستگاه ولتاژ قدرت دمای آب ورودی فشار آب خروجی دستگاه مصرف آب در دقیقه تصویر محصول
TQ20 230V~50Hz 2100W 40 c° 130 بار 7.5L TQ20-fill-150x200
Hurricane 230V~50Hz 2400W 40 c° 145 بار 8 or 15L Hurricane-fill-133x200
Rio 230V~50Hz 2300W 40 c° 145 بار 7.5L Rio-fill-150x200
Eagle 230V~50Hz 2800W 40 c° 160 بار 8.5L Eagle_28-fill-160x200
NPX4 230V~50Hz 3200W 40 c° 150 بار 11L NPX4-fill-120x200
Danubio 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 11L Danubio-fill-160x200
Tekna 4 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L Tekna-fill-150x150
missouri 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 9.5L Missouri-fill-150x200
victoria 400V~50Hz 5000-8400W 40 c° 180 بار 15L Victoria-fill-150x200
LKX 400V~50Hz 5500 W 40 c° 150 بار 15L LKX-fill-150x200
EW-170 bar 230V~50Hz 2100 W 40 c° 170 بار 7.5L EW_170-fill-180x120
Tekna Hyper T 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L
Vulcano 230V 300W 21L
Independent 1900 130V 2.5PH 8.5L
Independent 2300 160V 5.5PH 9L

 پمپ های PUMPAK

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
PNC 04/10S VB 135 1 0.7 100 4  

 

1450

PNC 06/10S VB 136 1.5 1.1 100 6
PNC 11/11S VB 135 3.1 2.3 110 11  
PNC 13/15S VB 135 5.0 3.7 150 13
PKC 13/17S VB 75 5.7 4.2 170 13

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MC 15/20S VB 75 7.7 5.7 200 15 1450
MKC 15/28S VB 285 10.8 7.9 280 15 1450
MWC 15/20S pulsar 3 5.1 3.8 200 10 950
MWC 15/20S pulsar 3 7.7 5.7 200 15 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GC 38/15S VB 280 14.6 10.7 150 38 1450
GKC 17/35S VB 350 15.3 11.2 350 17 1450
GKC 19/40S VB 350 19.5 14.3 400 19 1450
GHC 16/50S VB 53 20.5 15.1 500 16 1450
GWC 30/20S VB 350 10.1 7.4 200 19.7 950
GWC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GWC 50/12S VB 80/150 9.7 7.1 120 19.7 950
GWC 50/12S VB 80/150 14.8 10.9 120 48 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
NX 35/300R VB 280 26.2 19.2 300 34 1450
NX 75/150R VB 80/150 28.8 21 150 75 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
V 130/120 R VB 200/150 38.5 28.3 120 125 1000
VX-B 130/160 R VB 200/150 51 38 160 124 1000
VX-B 160/130 R VB 200/150 51 38 130 154 1000

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
PENTA-C 58/300 VB 53 44.6 32.8 300 58 1450
PENTA-C 70/200 VB 53 36.4 26.8 200 71 1450
PENTA-C 30/500 VB 53 38.5 28.3 500 30 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GAMMA-IL 103 VB 200/150 27.4 20.2 100 107 600
GAMMA-IL 200 VB 450/200 42 31 80 202 600

 

پمپهای استنلس استیل شیر فشار شکن قدرت حداکثر فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MSC 20/20S VB26 Aisi316 10.3 7.5 200 20  

1450

GSC 27/20S VB26 Aisi316 13.8 10.2 200 27
GSC 34/20S VB26 Aisi 316 17.4 12.8 200 34
GSC 42/15S VB26 Aisi316 16.1 11.9 150 42

 

 

پمپهای کوپله کامل پمپاک (شامل شیر فشار شکن، شاسی، شیلنگ، تفنگی، لانس و بازل)
 110 Bar 1 phase                   – 110 Bar 3 phase
150 Bar                   – 170 Bar
200 Bar                   – 280 Bar
350 Bar                   – 500 Bar 16 litre
400 Bar                   – 500 Bar 30 litre

 

 

انواع کفشوی اتوماتیک PUMPAK

 Comfort_XS_75-fill-153x203 SCL_Easy_R_45E-fill-148x199 Compact_Free-fill-141x188 Sprinter-fill-136x205 Quick_36_eb-fill-140x187
 Comfort XS 75  Easy R 55 BT   Free 45  BT  Sprinter  Quick 36 B 

 

مدل دستگاه قدرت عرض شست و شو/عرض تی ظرفیت کاری مخزن آب تمیز مخزن آب کثیف موتور حرکتی دور موتور – فشار برس قدرت موتور فرچه/مکش ابعاد /وزن  

 

Quick 36 B  12 v 360 / 460 mm 1260 m2/h 11 l 12-13 l مکانیکی 18Kg-150 250/250 W 120* 43* 97  cm/71 kg
Quick 36 E  230V/50Hz 360/460 mm 1260 m2/h 11 l 12-13 l مکانیکی 18Kg-130 370/400 W 120* 43* 97  cm/52 kg
Sprinter 230V/50Hz 290  / 320  mm 1015 m2/h 2.8  l 5.6  l مکانیکی 7Kg-1000 200 / 800 W  37* 35* 113  cm/13 kg
 Free 45  B 24  V 450 /800  mm 1800 m2/h 44  l 50 – 60 l اتوماتیک  21 Kg-150 250/480  W  116*46*98  cm/ 86   kg
 Free 45  E  230V  450 /800  mm 1800 m2/h 44  l 50 – 60 l مکانیکی  26Kg-150  550/1000W  116*46*98  cm/ 80  kg
Easy R 55 BT 24 V 550 /800  mm 2475  m2/h 67  l 77-95  l اتوماتیک 43.5Kg-150 600 /480  W  132* 61* 102  cm/100  kg
Comfort XS 75 24V 750/900 mm 3750 m2/h 110 l 130-155 l چرخ جلو/600W 50 Kg-150 1000/480 W 146*81*138 cm /168 kg  

 جاروبرقی های صنعتی PUMPAK

Taurus_IR-fill-154x206 Domus_IF-fill-117x195 Zeus_IF-fill-132x197
 Tarus IR  Domus IR  Zeus If

 

مدل دستگاه ولتاژ تعداد موتور قدرت سیستم خنک کننده مکش عمودی مکش هوا ظرفیت مخزن/خاک/مایع محافظ موتور  سیستم تخلیه طول کابل برق ابعاد/وزن  

 

whisper 55db 220-240 V,50-60 HZ 1 1000 (1250) w 15 liter
Zeus If 220-240 V,50-60 HZ 1 x/ silence 2 stage motor 1200 (1400) w  By – pass  21.6 kpa/ 2200  mm H 20  53  l/s  50 l./24 l./ 35 l. Floating valve Hose Ø 28  mm  10m 62 *51 *85 cm/16.5  kg
Domus IF 220-240 V,50-60 HZ 2 2000  (2400 )w 78 liter
Domus IR 220-240 V,50-60 HZ 2 x/ silence 2 stage motor 2000  (2400 )w By – pass 22 kpa/ 2240 mm H 20 108  l/s 78 l./ 35 l./ 48 l. Floating valve  Tilting tank 10  m  62 *51 *99   cm/26  kg
 Tarus IF 220-240 V,50-60 HZ 3 3000  (3600)  w 77 liter
 Tarus IR 220-240 V,50-60 HZ 3 x/ silence 2 stage motor 3000  (3600)  w By – pass 22 kpa/ 2240 mm H 20 162  l/s  78 l./ 35 l./ 48 l. Floating valve  Tilting tank 10  m  62*51*99  cm/27  kg
SMV 77 3-36 220-240 V,50-60 HZ 3 با فیلتر 5 میکرون 3000-3600 W 77 liter